nieuws

Privaat bouwtoezicht niet van de baan: Plasterk ziet uitweg voor gestrande wet

bouwbreed 3554

Privaat bouwtoezicht niet van de baan: Plasterk ziet uitweg voor gestrande wet
PvdA'er Albert de Vries omringd door Kamerleden en Plasterk

Demissionair minister Plasterk voor Wonen onderzoekt hoe hij de wet kwaliteitsborging voor het bouwen toch door de Eerste Kamer kan loodsen. Dat schrijft hij in reactie op Kamervragen over de begroting voor Wonen voor het komende jaar.

“Met betrokken partijen wordt bezien met welke aanpassingen de steun voor het wetsvoorstel kan worden vergroot”, schrijft Plasterk over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in reactie op 141 Kamervragen over zijn begroting.

Of de wet daadwerkelijk wordt gered van de ondergang, hangt af van het nieuwe kabinet. Plasterk geeft de moed in elk geval niet op en ziet verschillende oplossingsrichtingen.

“Mogelijke scenario’s zijn mede afhankelijk van de uitkomsten van de lopende gesprekken met betrokken partijen. Denkbaar is dat een aanpassing van het wetsvoorstel noodzakelijk is, maar evengoed is denkbaar dat op andere wijze aanpassingen mogelijk zijn.”

Plasterk benadrukt eens te meer dat in het wetsvoorstel geen sprake is van privatisering van het bouwtoezicht. “Het wetsvoorstel bevat evenals het huidige stelsel een balans van publieke en private elementen om de kwaliteit van het toezicht op de bouwkwaliteit te verbeteren.”

CDA is leading

Over de wet kwaliteitsborging voor het bouwen, is het afgelopen jaar veel te doen geweest. De Tweede Kamer nam de wet, die het einde inluidt van gemeentelijk bouw en woningtoezicht, begin dit jaar met een ruime meerderheid aan.

In de Eerste Kamer verdween die steun echter als sneeuw voor de zon. Niemand zag dat aankomen, ondanks de waarschuwing van het CDA op de dag van de behandeling in Cobouw.

Vooral het CDA uitte forse kritiek op de aanvullingen die de PvdA op het allerlaatste moment in het wetsvoorstel wist te ‘fietsen’, maar ook hoogleraren en bouwadvocaten kraakten het voorstel zoals dat bij de Eerste Kamer kwam te liggen.

Zij waarschuwden voor ongelukken en fouten. Volgens hen hinkt het uiteindelijke wetsvoorstel op twee gedachten.

Bouwfouten en opleverdossier

De wet kwaliteitsborging bouwen beoogt de eindverantwoordelijk voor bouwwerken meer bij marktpartijen neer te leggen. Onder meer met de introductie van een oplevertoets. Bovendien wil de minister consumenten beter beschermen tegen bouwfouten.

Over de wet wordt al zeker twintig jaar nagedacht. De voorbereiding laat zich kenmerken door grote belangen die haaks op elkaar staan.

Albert de Vries, oud-Kamerlid van de PvdA plaatst nog altijd vraagtekens bij de kwartiermakers die oud-minister Blok inschakelde om de historische wetswijzing succesvol te begeleiden.

Reageer op dit artikel