nieuws

Planbureau Leefomgeving: Rutte III niet helder over financiering aardgasvrije wijken

bouwbreed 2509

Planbureau Leefomgeving: Rutte III niet helder over financiering aardgasvrije wijken
Rutte III stuurt bouw met TGV naar Parijs. Illustratie Pascal Tieman

Het regeerakkoord van het kabinet Rutte III laat op het gebied van de energietransitie van de gebouwde omgeving nog te veel blanco actiepunten zien.

Dat constateert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), dat de beleidsvoornemens uit het regeerakkoord van Rutte III tegen het licht heeft gehouden.

Voor het daadwerkelijk gasvrij maken van bestaande wijken is “meer beleid nodig dan het regeerakkoord benoemt”, kraakt de denktank de eerste noot. “Het regeerakkoord schetst alleen een proces waarin samen met de medeoverheden, corporaties, netwerkbedrijven en andere stakeholders een beleidsprogramma wordt uitgewerkt voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Tevens is niet helder hoe de kosten van het aardgasvrij maken van bestaande wijken zullen worden gefinancierd en verdeeld. Het gaat hierbij om investeringen in infrastructuur, zoals warmtenetten en verzwaring elektriciteitsnetten, maar ook om investeringskosten in de woning voor installaties en isolatie. Het regeerakkoord maakt slechts beperkt additionele middelen vrij om deze investeringen te financieren.”

Korting verhuurdersheffing goed voor 25.000 nul-op-de-meter corporatiewoningen

Onduidelijk is bijvoorbeeld wat het effect op de klimaatdoelen is van de korting op de verhuurdersheffing. De korting moet door corporaties ingezet worden voor energiebesparing, maar de eis om woningen aardgasvrij te maken, is er niet.

Wat wel concreet is: woningcorporaties kunnen met de korting op de verhuurdersheffing tot 2030 25.000 woningen renoveren naar nul-op-de-meter. De denktank gaat ervanuit dat met de korting die oploopt van 25 miljoen euro per jaar in 2019 tot 100 miljoen euro per jaar in 2021 kan omgezet worden tot een cumulatieve investering tot 2030 van 1,05 miljard euro. Als corporaties de heffingskorting, die bedoeld is voor verduurzaming, gebruiken om hun slechtste woningen te verbeteren naar nul-op-de-meter zonder gasgebruik, dan kunnen 25.000 woningen aangepakt worden. Het PBL rekent 50.000 euro voor een nom-renovatie in 2020 en 35.000 euro in 2030.

De 25.000 gerenoveerde woningen tot en met 2030 zijn een fractie van de totale opgave. Het kabinet Rutte III wil per jaar 50.000 gasloze nieuwbouwhuizen bouwen. Ook moeten 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar van het gas af. De doelen moeten aan het eind van de kabinetsperiode, in 2021, zijn gehaald. Als dat niet lukt, moeten de huizen zodanig energiezuinig worden dat ze op korte termijn gasloos gemaakt kunnen worden.

Volgens het kabinet Rutte wordt hiermee een eerste stap gezet op weg naar een verduurzaming van 200.000 huizen per jaar, een tempo dat nodig is om tot 2050 de hele voorraad van 6 miljoen woningen te verduurzamen.

Energieneutraal in 2050:  heel heel heel lastig

Marnix Norder, voorzitter van de branchevereniging voor woningcorporaties zei in juni in Cobouw dat de corporaties gemiddeld label B op eigen kracht in 2021 gaan halen, maar dat dit wel een “huzarenstukje” wordt. “Maar het doel om in 2050 een volledig energieneutraal bezit te hebben, wordt echt heel, heel, heel, heel lastig.” Ergo: er moet geld van Den Haag bij.

Een mogelijke beer op de weg naar Parijs is ook de gebouwgebonden financiering ten behoeve van de verduurzaming van particulieren woningen. Mogelijk zijn hier wetswijzigingen voor nodig. “De komende kabinetsperiode moeten de juridische, bestuurlijke en financiële condities worden gecreëerd om na 2020 te kunnen versnellen naar het aardgasvrij maken van 200 duizend woningen per jaar”, concludeert het PBL.

Kritisch is het planbureau ook over het gebrek aan beleid voor utiliteitsgebouwen. Daarvan staan er in Nederland een half miljoen. Het gaat om kantoren, winkels, scholen, zorginstellingen, sporthallen, hotels, restaurants, zwembaden, theaters en musea, maar ook om bedrijfshallen van datacentra, garages en groothandel.

Reageer op dit artikel