nieuws

Zorgen robots dat alle asbestdaken op tijd vervangen worden?

bouwbreed Premium 3277

Zorgen robots dat alle asbestdaken op tijd vervangen worden?
Afbeelding 1: Verwijderen van daken bij een agrarische locatie: Door middel van remote sensing (satellieten) is vastgesteld dat een dak verdacht is op de aanwezigheid van asbest platen. Dat gebeurt met een beeldherkenning en een algoritme is zelf in staat dat te bepalen. Vervolgens voert een robot (vliegende drone) metingen uit aan het dak en ziet direct de staat van de asbestplaten: (asbestconcentratie, hechtgebondenheid en de algehele staat van het dak) Hiermee bepaalt de robot direct de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en ook het risico ervan. Informatie wordt on site direct gedeeld met de eigenaar van de stal. De robot verwijdert daarop de dakplaten, waarbij hij ook continu controlemetingen doet. Een sensor meet in real time vezels in de lucht. On site is een mobiele asbestverwerkingsinstallatie aanwezig. Er is een technologie gekozen die op een zo efficiënt mogelijke wijze het asbest verwerkt tot een nuttig eindproduct. Voorafgaande aan verwerking is een inventarisatie gemaakt van geplande bouwwerkzaamheden in omgeving en de benodigde materialen. Er is een marktplaats gekoppeld aan de inventarisaties van sloop en geplande ontwikkelingen. Op basis van de benodigde materialen wordt een techniek gekozen die op een zo duurzame wijze een materiaal ontwikkeld wat voldoet aan de specs. Materiaal kan vervolgens direct toegepast worden in het nieuwe bouwwerk waarbij transportafstanden en tussentijdse opslag zoveel mogelijk geminimaliseerd worden. In het ideale geval dient het eindproduct als nieuwe grondstof voor het dak. Alle data worden gedeeld in het hele keten waardoor de operatie geoptimaliseerd wordt. De robot legt vervolgens zelf ook een mooi nieuw dak aan met energieopwekking.

Maandag vindt in Tivoli in Utrecht de tiende editie van het Asbestfeitencongres plaats. Volgens Udo Waltman, directeur van organisator SGS Search een bijzondere editie. “Er is veel te vertellen, want de ontwikkelingen gaan razendsnel. De sector maakt een enorme professionaliseringsslag door.” Dat Nederland voorop loopt op het gebied van sanering en inspectie laat onder andere Fred Hartendorf van TNO zien: “Over vijf jaar kunnen robots een heel dak vervangen.”

“Over vijf jaar kunnen we door middel van remote sensing zien of een dak van een grote stal asbest bevat. Met behulp van drones zijn we dan ook in staat om de platen te verwijderen en te vervangen.” Fred Hartendorf van TNO is er van overtuigd dat het straks mogelijk is. Op het tiende Asbestfeitencongres van SGS Search doet hij maandag uit de doeken hoe dat precies in zijn werk gaat. “Er is echt al heel veel mogelijk. Ook op het gebied van real-time metingen, zodat medewerkers van asbestverwijderingsbedrijven direct weten hoe hoog de concentratie van asbestvezels in de lucht is. Met de juiste apparatuur kunnen we die resultaten nu al binnen een dag opleveren, maar het kan nog sneller. De ontwikkelingen gaan heel snel.”

Hergebruik van asbest

En niet alleen op het gebied van metingen en sanering. Hartendorf weet dat er ook al verschillende methoden zijn om asbest op een duurzame manier her te gebruiken. “Er zijn bekende technieken. De kunst is nu om technologie te ontwikkelen die kunnen bepalen hoe het asbest op een zo efficiënt mogelijke wijze verwerkt kan worden tot een nuttig eindproduct. Rekening houdend met geplande bouwwerkzaamheden in de omgeving en de benodigde materialen. Het uit asbest vervaardigde nieuwe gezonde bouwmateriaal kan direct toegepast worden in een nieuw bouwwerk waarbij transportafstanden en tussentijdse opslag zoveel mogelijk geminimaliseerd worden. In het ideale geval dient het eindproduct als nieuwe grondstof voor het ter plaatse verwijderde dak.”

Goede business case

De toekomstvisie van Hartendorf is koren op de molen van Udo Waltman, directeur van SGS Search. “Het toont aan dat we in Nederland – mede door onze strenge regelgeving – voorop lopen. Ik weet zeker dat we daar een goede business case van kunnen maken die we in het buitenland kunnen verkopen. Net zoals we dat al doen op watergebied.”

Waltman is ook trots op het feit dat Nicole Kroon, directeur Toezicht van Inspectie SZW,  zijn congres opent. “Ik vind het moedig dat ze wil aftrappen. Voor de markt is de Inspectie toch de instantie waarvan je alleen maar iets hoort wanneer het mis is gegaan. Als het goed gaat, hoor je er niets over. Ik hoop dat ze ingaat op de zaken die we met de hele sector hebben bereikt.”

Asbesthandboek is aangepast

Want dat is een belangrijk onderdeel van het Asbestfeitencongres – dat dit jaar uitdrukkelijk inzet op discussie en debat: de strengere grenswaarden waarmee saneerders moeten werken. Waltman: “Dat is echt een ding nu. Hét handboek voor asbest is aangepast en dat betekent nogal wat. Tel daarbij het landelijke asbestvolgsysteem op dat in ontwikkeling is, en je kunt je voorstellen dat we een druk programma hebben.”

In de tien jaar dat het Asbestfeitencongres nu bestaat heeft Waltman de markt zien professionaliseren. “Het was altijd een nogal puberale markt. Conservatief ook. En op zichzelf gericht. Maar er zijn grote stappen gezet, niet in de laatste plaats omdat de stakeholders eromheen – noem een Aedes, VNG, Bouwend Nederland, het ministerie van I&M maar ook de FNV – meer met het onderwerp bezig zijn. Daardoor is er veel meer kennis. Natuurlijk levert dat ook meer discussie op, maar dat is alleen maar goed.”

Niet duurder

Het is precies die boodschap die ook Fred Hartendorf van TNO wil uitdragen. “Dat wat er allemaal wél kan. En dat is veel. Door slim gebruik van data kunnen bedrijven hun personeel gezonder, veiliger, maar ook sneller en efficiënter laten werken. En dat hoeft helemaal niet duurder te zijn. Zeker niet wanneer je de maatschappelijke kosten en de kosten voor gezondheid meerekent.”

 

Afbeelding 1: Verwijderen van daken bij een agrarische locatie:
Door middel van remote sensing (satellieten) is vastgesteld dat een dak verdacht is op de aanwezigheid van asbest platen. Dat gebeurt met een beeldherkenning en een algoritme is zelf in staat dat te bepalen. Vervolgens voert een robot (vliegende drone) metingen uit aan het dak en ziet direct de staat van de asbestplaten: (asbestconcentratie, hechtgebondenheid en de algehele staat van het dak)
Hiermee bepaalt de robot direct de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en ook het risico ervan. Informatie wordt on site direct gedeeld met de eigenaar van de stal.
De robot verwijdert daarop de dakplaten, waarbij hij ook continu controlemetingen doet. Een sensor meet in real time vezels in de lucht.
On site is een mobiele asbestverwerkingsinstallatie aanwezig. Er is een technologie gekozen die op een zo efficiënt mogelijke wijze het asbest verwerkt tot een nuttig eindproduct. Voorafgaande aan verwerking is een inventarisatie gemaakt van geplande bouwwerkzaamheden in omgeving en de benodigde materialen. Er is een marktplaats gekoppeld aan de inventarisaties van sloop en geplande ontwikkelingen.
Op basis van de benodigde materialen wordt een techniek gekozen die op een zo duurzame wijze een materiaal ontwikkeld wat voldoet aan de specs. Materiaal kan vervolgens direct toegepast worden in het nieuwe bouwwerk waarbij transportafstanden en tussentijdse opslag zoveel mogelijk geminimaliseerd worden. In het ideale geval dient het eindproduct als nieuwe grondstof voor het dak. Alle data worden gedeeld in het hele keten waardoor de operatie geoptimaliseerd wordt.
De robot legt vervolgens zelf ook een mooi nieuw dak aan met energieopwekking.

Afbeelding 2: Asbestinventarisatie en verwijdering:
In de eerste ruimte zien we een installateur aan het werk. Hij moet boven een plafondplaat aan het werk. Voordat hij aan de slag gaat controleert hij met een sensor of er asbestverontreiniging in de ruimte aanwezig is. Hij scant zowel de oppervlakken als lucht en krijgt direct (real time) informatie over de aanwezigheid van asbest.
Signaal groen:
Werk kan veilig starten. Doordat we direct informatie kunnen verschaffen over risico’s is het ook mogelijk om andere beroepsgroepen beter te beschermen en informeren.
Signaal oranje/rood:
Asbest dient verwijderd te worden. Er wordt een specialist ingeschakeld.
De werkplek wordt ingericht, sensoren meten in real time het aantal vezels in de lucht. De benodigde materialen voor het inrichten werkplek (pomp, filters etc.) zijn zo ingericht dat doorslaan niet kan gebeuren.
De sensor data worden direct teruggekoppeld aan de medewerker. op zijn iPad/google glass/mobiel. Ook informatie over de effectiviteit van zijn gasmasker wordt direct teruggekoppeld. Zo is direct duidelijk welke actie leidt tot welk risico en kan de werknemer hier rekening mee houden.
Ook de verwijdering wordt op deze wijze direct vastgelegd. Het device (google glass) legt vast waar, welke hoeveelheid en concentratie wordt verwijderd. Locatie, tijd worden vastgelegd inclusief foto en video.
Ook hier is informatie aan de EU-database gestuurd, we weten waar behoefte is aan bouwmaterialen. Het asbest wordt on site verwerkt tot “gezond” bouwmateriaal.
Nadat alle asbest is verwijderd wordt de ruimte vrijgegeven. Een sensor scant alle oppervlakken en meet aanwezig vezels; luchtkwaliteit is sinds de start verwijdering continu gemonitord, ook deze wordt voor de laatste maal gemeten en bij goed resultaat vrijgegeven.

Foto's

Reageer op dit artikel