nieuws

Uitgelekt regeerakkoord woningmarkt bleek nepnieuws: ‘Pleuris brak uit’

bouwbreed 3449

Uitgelekt regeerakkoord woningmarkt bleek nepnieuws: ‘Pleuris brak uit’

“Stadskabouters” die hoogst verontwaardigd reageerden. Provincies die de officiële nepstukken bij hem opvroegen. Rijksambtenaren die een deel van zijn plannen om de stagnerende woningbouwproductie aan te jagen eigenlijk best goed vinden. Jos Feijtel werd overladen met reacties nadat hij zondagavond zijn column als nieuwsbericht geplaatst zag op de website Gebiedsontwikkeling.nu.

Page not found. Sorry, this page could not be found. Grepen de onderhandelaars van het nieuwe kabinet soms in? “Nee hoor”, lacht de 69-jarige, instant oproerkraaier van de ruimtelijke ordening, Jos Feijtel.

Zaterdag schreef hij een column. Zondag werd zijn verhaal gebracht als waarheid. Dit stond er boven het verhaal, dat tal van woningmarktdeskundigen even van de straat hield. En op het verkeerde been zette.

Zo luidde de kop:  

‘Uitgelekt uit het regeerakkoord: het hoofdstuk wonen.’

Feijtel schreef dat het nieuwe kabinet de ladder duurzame verstedelijking de nek om wilde draaien. En dat provincies binnen drie maanden woningbouwlocaties buiten de stad moest aanwijzen.

En: “Het is een illusie om te veronderstellen dat de benodigde 1 miljoen woningen allemaal binnenstedelijk kunnen worden gerealiseerd.”

Het was een hoax. Nepnieuws. Een broodje aap. Een column. Maar de rapen waren gaar.

 

Afgelopen zaterdag ontstond het idee. “Ik heb een vaste column voor RO-magazine. Meestal wordt dat overgenomen door Stadszaken en Gebiedsontwikkeling.nu. Ik wist niet zo goed wat ik moest schrijven. En toen rolde dit uit mijn pen.”

Stadskabouters in paniek

Zondagavond verscheen het artikel online. “De pleuris brak uit. Kijk maar op twitter en zoek mijn naam. Alle stadskabouters (lees, hoeders van de binnenstad en pleitbezorgers van herbestemming, red) raakten in paniek. En Nico Rietdijk van de NVB belde me ook nog. Is dit echt of fake? Kamerleden wilden het weten, een van hen was ontstemd dat hij niet van het lek wist. Haha. Ik vind het humor.”

Sommigen zagen direct dat het nepnieuws was. Op basis van de inhoud, maar ook getuige het taalgebruik.

Jos Feijtel.

Spijt heeft Feijtel totaal niet. “Ik vond het prachtig. Het was bedoeld als knipoog, wilde geen onrust veroorzaken. En wie in het vak zit, snapte het direct. En wie het niet snapt, heeft geen kaas van coalitiestukken gegeten. Neem nou het afschaffen van de ladder duurzame verstedelijking. Wat voor kabinet we ook krijgen, dat doet geen kabinet.”

Bovenal hoopt Feijtel, ex-burgemeester, ex-wethouder, ex-corporatieman en ex-ontwikkelaar, met zijn bijdrage te bewerkstelligen, dat het kabinet zich iets gaat aantrekken van de problematiek op de woningmarkt; de productie is veel te laag. Locaties aanwijzen zal Rutte III niet snel doen, vermoedt hij.

Provincies achter de broek aan zitten

“Daarom vond ik de formule met rijksaanjagers uit met teampjes van gezaghebbende deskundigen. Waarom die nodig zijn? Anders sukkelt het zo door op de woningmarkt. Provincies zijn allemaal het wiel aan het uitvinden en staan meer op de rem dan dat ze gas geven. Met als gevolg dat de productie niet van de grond komt, prijzen omhoogschieten en de concurrentie achterblijft.”

Hij besluit dat de hoax niet helemaal voor niets is geweest. “Ik kreeg ook telefoontjes van Rijksambtenaren. Zij vonden die aanjaagteams wel een goed idee.”

Het originele stuk is nergens meer te vinden. Uit de lucht gehaald door de makers van gebiedsontwikkeling.nu.

“Ze willen geen fakenieuws verspreiden”, zeiden ze tegen mij. “Maar ik had er duidelijk bijgezet dat ik dit had geschreven met een knipoog. Maar als ik het voor het zeggen heb, was dit het ongeveer geworden.”

Na publicatie van dit artikel nam de redactie van gebiedsontwikkeling.nu contact op met Cobouw. Inmiddels staat een iets aangepaste versie van het verhaal weer online.


De hele bijlage: let op. Nepnieuws dus

Jos Feijtel – Uitgelekt uit het concept regeerakkoord: het hoofdstuk wonen

Delen van het conceptregeerakkoord van VVD, CDA, D66 en CU zijn uitgelekt. Men wist de hand te leggen op de passage over het onderdeel Wonen. Zie de citaten hieronder.

#Het kabinet onderkent dat tot 2040 ca. 1 miljoen extra nieuwe woningen noodzakelijk zijn. Daar waar provincies en gemeenten te weinig tempo maken, zal de rijksoverheid een activerende rol op zich nemen om ervoor te zorgen dat er tijdig en voldoende wordt gebouwd.

#Het is een illusie om te veronderstellen dat de benodigde 1 miljoen woningen allemaal binnenstedelijk kunnen worden gerealiseerd. Met name op korte termijn zijn aanvullende buitenstedenlijke woonlocaties nodig. Het kabinet wil van elke provincie binnen drie maanden een voorstel voor ontwikkeling van de benodigde extra buitenstedelijk locaties.

#De “ladder duurzame verstedelijking” wordt afgeschaft.

#Binnenstedelijk bouwen blijft eveneens belangrijk. Transformaties van kantoorgebouwen en bedrijfsterreinen kunnen een bijdrage leveren aan het woningtekort. Maar binnenstedelijke verdichting kent grenzen: leefbaarheid, toegankelijkheid (ook voor kinderen) en gezondheid zijn een rem op doorslaan bij het inschatten van de verdichtingsmogelijkheden.

#Het tweejaarlijkse “Woon-onderzoek” zal leidend zijn voor wat er gebouwd gaat worden. Uitgaande van de trend in deze onderzoeken tot nu toe, dient een veel groter aandeel van de woningen te bestaan uit grond gebonden woningen. Het kabinet is bezorgd over het grote aantal kleine woningen dat in actuele plannen wordt voorbereid. Dit lijkt het gevolg van kortzichtig financieel belang van grondeigenaren en ontwikkelaars.

#Op veel plaatsen in ons land is de vraag naar woningen zo hoog dat de huur- en koopprijzen volledig uit de hand zijn gelopen. De beste remedie hiertegen is: heel veel meer woningen bouwen. Dat vereist actie op de kortst mogelijke termijn van alle betrokkenen in de bouw. Het kabinet zal aansluitend daarop in elke provincie een gezaghebbende woningbouwaanjager aanstellen. Deze moet namens het kabinet, en werkend met een aanjagers team dat kan bogen op praktische ervaring met versnellen van woningplannen, provincies, gemeenten, woningcorporaties en andere stakeholders aanjagen om concreet geformuleerde taakstellingen op woningbouwterrein te halen. Als de nog te formuleren aanbevelingen van de Tafel van van Gijzel daarin passen, zullen ook die een praktische vertaling krijgen door de aanjaagteams.

#Corporaties die aantoonbaar bijdragen aan extra woningbouw, kunnen daarmee een aanzienlijke verlaging van de verhuurders heffing terugverdienen hetgeen de kostprijs van de nieuwe huurwoningen kan drukken. De aanjaagteams zullen grondeigenaren wijzen op de noodzaak om grondprijzen in de hand te houden.

#Bij nieuwbouw wordt ingezet op gasloze ontwikkeling als dat geen afbreuk doet aan het vereiste tempo in de woningbouw. Het kabinet vertrouwt erop dat de ontwikkeling van betaalbare en CO-2 vrije energiebronnen doorzet. Dat kan betekenen dat de inzet van zeer zware energiebesparende acties bij bestaande woningen een tandje lager kan. Daarnaast voorkomt het dat onwennig woongedrag bij hoge luchtdichtheid van woningen, wordt voorkomen.

#De investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voor o.a. aanschaf van zonneboilers en warmtepompen wordt uitgebreid en ook na 2020 voortgezet

Meer politieke verhalen

Bouwbranches: nieuwe kabinet is aan zet

Kabinet wordt hoe dan ook groen

Grote bouwers willen verbod op gasketel

Topambtenaar: regie woningmarkt terug bij kabinet   

 

Reageer op dit artikel