nieuws

Hoezo nieuwe bouwcultuur? Marktvisie in notendop

bouwbreed 1802

Hoezo nieuwe bouwcultuur? Marktvisie in notendop

De bouw is na 1,5 jaar nog lang niet doordrenkt met de Marktvisie. In de praktijk is nog niet veel merkbaar van cultuuromslag, reële marges en samenwerking. De bouwproductie groeit weer, de crisis is voorbij, maar is er een nieuwe koers ingeslagen. En waar wilde de sector ook alweer heen?

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra werken samen aan een vitale en duurzame sector. Met de Marktvisie die alweer ruim 1,5 jaar geleden is, nemen Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, UNETO VNI en Astrin het initiatief om de koers om te gooien. Lees ook het interview over de stand van zaken met Harry Wisse (Bouwend Nederland) en Aline Arends (Rijkswaterstaat.

Vijf leidende principes

1. Trots en plezier

2. Samenstelling van teams en samenwerking zijn gericht op de opgave

3. We kennen en erkennen elkaars belangen en risico’s

4. Concurrentie is gebaseerd op de juiste variabelen

5. Financiële afwikkeling is doelmatig, rendabel en financierbaar voor alle betrokkenen

Wij-vorm

Enkele ambities uit de Marktvisie die consequent in de wij-vorm is geschreven omdat ze bedoeld zijn voor de hele bouwsector:  

  • Als “bouwers van Nederland” excelleren we door betrouwbaar, aanspreekbaar en inspirerend te zijn. We werken samen voor burgers en bedrijven aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.
  • Afgelopen crisisjaren bleek dat de marktspanning leidt tot veel lage inschrijvingen en veel gedoe rond de infrastructurele werken. Projectoverschrijdingen, verliezen en verkeerde allocatie van risico’s en aansprakelijkheid zorgen dat de bouwsector vaak negatief in de publiciteit komt, wat het imago van de sector negatief beïnvloedt.”
  • We voelen de noodzaak voor een andere cultuur in de bouwsector. Eén die is gericht op samenwerking op basis van complementariteit. Vanuit gelijkwaardigheid in de relatie met respect voor ieders rol. Een cultuur die een einde kan maken aan de zogenoemde vechtcontracten waar we nadrukkelijk van af willen. We hebben elkaar daarbij nodig.
  • Wij realiseren ons dat het meerdere jaren zal kosten om de geformuleerde ambitie te realiseren, wat vooral een verandering in houding en gedrag vraagt. Om dit voor elkaar te krijgen maken we afspraken over een drietal rand- en conditioneringsvoorwaarden. Deze afspraken vormen, samen met de ambitie, de basis voor de implementatie. Ten eerste: We lossen onze huidige problemen blijvend op. Ten tweede: We gaan de samenwerkingscultuur een impuls geven en tot slot maken we samen afspraken over het vervolg.
Reageer op dit artikel