nieuws

Campinaterrein Eindhoven verkocht aan BPD

bouwbreed 2364

Campinaterrein Eindhoven verkocht aan BPD

FrieslandCampina heeft het voormalige Campinaterrein in Eindhoven verkocht aan BPD. De gebiedsontwikkelaar heeft plannen om op het terrein een nieuw stadsgebied ontwikkelen, met de historische fabrieksgebouwen van Campina als hart van de nieuwe wijk.

Het voormalige Capinaterrein moet een duurzaam stadsdeel worden, genaamd De Zuivelfabriek, waar wonen, werken en recreëren samenkomen. De historische betekenis moet behouden blijven en bovendien moet er ruimte zijn voor diversiteit, laat BPD dinsdag weten. De gebiedsontwikkelaar wil er een autovrije plek van maken, zonder traditionele straten en stoepen, maar met ‘shared spaces’ die aanleiding geven voor ontmoeting. Het concept van Studioninedots, gerealiseerd in samenwerking met landschapsarchitect Delva, gaat daarbij verder dan de locatie alleen. De inrichting van openbare ruimte met daarin een afwisseling van bijzondere leefmilieus kan volgens BPD als voorbeeld gaan dienen voor de toekomstige inrichting en vergroening van de gehele kanaalzone.

Woningen voor een brede doelgroep

Voor de herontwikkeling van het terrein had FrieslandCampina in samenwerking met de gemeente twee scenario’s uitgewerkt, die als vertrekpunt hebben gediend in het verkoopproces. Gezamenlijk is er gekozen voor het plan van BPD. “Als gemeente willen we dat De Kade ‘verkleurt’ van een monotoon bedrijventerrein in een aantrekkelijk gemengd stedelijk milieu dat aansluit bij de omliggende buurten. We willen er graag woningen voor een brede doelgroep, in verschillende prijsklassen. In goede samenwerking met BPD gaan we nu de transformatie gefaseerd vormgeven”, aldus Wilbert Seuren, wethouder financiën en ruintelijke ordening.

Cobercoterrein Arnhem ook verkocht aan BPD

Het is niet de eerste keer dat FrieslandCampina een voormalig bedrijventerrein aan BPD verkoopt. Vorig jaar droeg de fabrikant het voormalige Coberco-terrein in Arnhem over aan de gebiedsontwikkelaar.

Reageer op dit artikel