nieuws

ABN Amro: ‘Circulaire economie is niet langer iets van geitenwollensokkensomberaars’

bouwbreed 2472

ABN Amro: ‘Circulaire economie is niet langer iets van geitenwollensokkensomberaars’

Op Prinsjesdag hield ABN Amro voor de 15e keer zijn traditionele seminar in Den Haag. Soms wat politiek gericht, maar dit keer helemaal in het kader van de circulaire economie. Het leek bijna een bijeenkomst van GroenLinks. Zelfs de hoofdeconoom van de bank, Han de Jong, erkende op het podium dat beleggen in grondstoffen eigenlijk niet meer kan. Want het is pure speculatie en niet goed voor de circulaire gedachte. Bouwers staan spannende tijden te wachten.

De ceo van de bank, Kees van Dijkhuizen, zei het nog maar eens tegen een zaal vol geïnteresseerden: “De circulaire economie, waarin geen grondstoffen weglekken, is niet langer het onderwerp van de geitenwollensokkensomberaars. Als we het goed doen dan profiteert iedereen. De samenleving, de economie en dus ook ABN Amro.”

Kees van Dijkhuizen, ceo van ABN Amro

ABN Amro wil in 2020 1 miljard euro in circulaire bedrijfsmiddelen gestopt hebben

De bank heeft – naast een net geopend circulair pand – ook concrete doelen opgesteld om duurzaamheid echt op de agenda te krijgen. Zo wil de bank circulaire bedrijfsmodellen ondersteunen met kennis van financiële producten en risicobeheer. Daarnaast wil ABN Amro in 2020 1 miljard euro in circulaire bedrijfsmiddelen gestopt hebben, minstens 100 circulaire financieringen opgezet hebben en 1 miljoen ton minder CO2 uitstoten.

In 2050 moet, zoals we inmiddels allemaal weten, de economie circulair zijn. Dat betekent dat in het ontwerp, gebruik en hergebruik van producten geen afval mag overblijven. Han de Jong, hoofdeconoom van de bank en opsteller van het rapport (de cirkel is rond) over de circulaire economie dat dinsdag ook gepresenteerd werd, nam daarna het woord.

‘De circulaire economie is nodig, maar zal er niet vanzelf komen’

Hij stelde de vraag waarom de circulaire economie nodig was. We kennen de antwoorden: grondstoffen zijn eindig, de wereldbevolking groeit en het inkomensniveau in de voorheen armere delen van de wereld stijgt flink, waardoor ook de vraag naar grondstoffen stijgt. En dat kan de aarde dus niet meer aan, zegt de bank.

“De circulaire economie is nodig, maar zal er niet vanzelf komen”, meent De Jong. “Er zullen ambitieuze doelstellingen geformuleerd moeten worden. Technologische ontwikkeling zorgt wel voor een versnelling. Maar bedrijven zullen wel fundamenteel moeten veranderen en op zoek moeten naar nieuwe verdienmodellen.”

Han de Jong, hoofd econoom van ABN Amro

Maar zal de circulaire economie zorgen voor meer economische groei?

Ondernemers zullen hun strategie moeten herijken, zegt de hoofdeconoom. “Het lastigste is de samenwerking en informatie-uitwisseling in de keten.”

Jan Raes business development manager van ABN Amro zal later in het panel aanvullen: “In taxaties zou het materialenpaspoort ook meegenomen moeten worden. Wat zit er aan producten in het gebouw en in hoeverre zijn die te hergebruiken? Dat speelt wel een rol bij de waardebepaling. Om van platte tekeningen naar data te gaan waarop je beslissingen kunt nemen is alleen nog lastig. Maar die kant moeten we wel op. Er is eigenlijk een nieuw soort kadaster nodig. Die hele bouwketen moet dan wel data met elkaar gaan uitwisselen. En dat vinden ze eng. Data is namelijk macht.”

Maar zal de circulaire economie zorgen voor meer economische groei? De Jong: “Dat is moeilijk te zeggen. Dat hangt van veel af. Je moet alleen bedenken dat de wijze waarop we nu de economische groei uitrekenen niet klopt. De wijze waarop we grondstoffen daarin als assets zien klopt gewoon niet. De beweging naar de circulaire economie leidt aan de andere kant wel tot innovaties, die we nu nog niet kunnen voorzien. Je moet maar denken: het moet, het kan en de technologie zal ons helpen.”

‘Er moet nog wel een realiteitscheck van de circulaire economie plaatsvinden’

Dat optimisme was niet helemaal terug te vinden in een panel dat het seminar afsloot. Mensen die dit speelveld kennen benadrukken vooral dat het nog wel even duurt voordat alles echt omgaat. 8 tot 10 jaar zal het wel duren, zegt Elco Speelman, directeur business development Uniper en een van de panelleden. “Er moet nog wel een realiteitscheck plaatsvinden”. En daarbij is schaalgrootte erg belangrijk. Het zijn soms forse investeringen die gevraagd worden.

‘De groene portefeuille heeft het de afgelopen vijf jaar beter gedaan dan de vuile portefeuille’

Kees van Dijkhuizen, de ceo van de bank, was het daar overigens niet mee eens. Hij denkt dat gewone huishoudens ook optellen tot een mooi resultaat: “We gaan de mensen die een hypotheek bij ons hebben voor 2030 aan een A-label helpen. Schaal is belangrijk, maar je kunt in je huis ook veel doen. Het is voor mij en-en. Alle commercial real estate is al lang met die duurzaamheid bezig. Dat financieren we ook. Onze bank doet nu 8 miljard in duurzame investeringen, dat is nog veel te weinig, maar groeit wel erg hard. Je ziet wel dat 20% van onze medewerkers voor 80% van die duurzame investeringen verantwoordelijk is. Het is dus belangrijk wie dat gesprek met die klant voert. Je ziet ook dat die groene portefeuille het de afgelopen vijf jaar beter heeft gedaan dan de vuile portefeuille, dan is het ook te begrijpen waarom we dit doen.”

‘De manier waarop het nu gaat is niet meer normaal. We hebben haast’

Oproepen aan de politiek waren er ook: men zou het wel fijn en prettig vinden als de overheid wat ambitieuzer was op dit vlak. “Nu sukkelen we maar door, en moeten we in 2050 circulair zijn. Hoe oud zijn we dan wel niet?”, riep een van de bezoekers wanhopig uit. “Alles moet circulair zijn, klinkt dan wel erg groot, maar als we nu eens beginnen met de energie? Als dat deel in 2030 al circulair is, dan is het wel duidelijk en ambitieus. De manier waarop het nu gaat is niet meer normaal. We hebben haast.”

Eerder had de bank al in een rapport over de bouw het belang van circulair bouwen aangegeven (pdf).

Reageer op dit artikel