nieuws

Kamp start restauratie-programma wiebelende monumenten

bouwbreed Premium 2705

Kamp start restauratie-programma wiebelende monumenten

Hoe kun je beschadigde monumenten in het Groningse aardbevingsgebied slim en duurzaam restaureren en bouwkundig versterken? Met een speciaal erfgoedteam, een afwegingskader en ruim 3 miljoen euro voor een financieringspilot start minister Kamp een plan van aanpak voor deze “ingrijpende opgave”.

De ChristenUnie is al een tijdje ongerust over monumenten in het Groningse aardbevingsgebied. Kamerlid Dik-Faber klom op de barricade en riep minister Kamp op in te grijpen.

Kamp deelt de zorgen van de ChristenUnie. “Maar”, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. “Het is een ingrijpende opgave.”

Met twaalf gemeenten, de provincie Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed begint Kamp daarom met een onderzoek naar de problematiek.

Ervaring opdoen

Wat is de toestand van monumenten en wat gaat deze restauratie-operatie ongeveer kosten? Kamp wil antwoorden op deze vragen en stelt ruim 3 miljoen euro beschikbaar voor een pilot om samen met de provincie en Alders ervaring op te doen met de financiering van onderhoud voor (rijks)monumenten in de aardbevingsregio.

Minister Kamp

“Daarnaast komt er een erfgoedloket, een erfgoedadviesteam en een afwegingskader dat kan worden bij het versterken van erfgoed”, aldus Kamp.

In de brief aan de Tweede Kamer geeft Kamp het belang aan van Cultureel Erfgoed: “Cultureel erfgoed speelt een belangrijke rol bij het gevoel dat mensen hebben bij hun woongebied. Het gaat daarbij om de cultuur en de geschiedenis, om datgene dat wordt doorgegeven aan volgende generaties. Het is een bepalende factor voor de identiteit en de leefbaarheid van een gebied. Juist in de context van de aardbevingenproblematiek in Groningen acht ik het essentieel dat in de regio het gebouwde erfgoed, en daarmee een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van de leefomgeving in Groningen, wordt zeker gesteld.”

 

Reageer op dit artikel