nieuws

Forse tegenvaller bij Gaaspertunnel, toch zwarte cijfers voor Heijmans

bouwbreed Premium 6086

Forse tegenvaller bij Gaaspertunnel, toch zwarte cijfers voor Heijmans

Ondanks een extra tegenvaller van 11 miljoen euro bij de Gaaspertunnel weet Heijmans eindelijk weer winst te maken. De probleemprojecten zijn grotendeels  onder controle en de nieuwe risicomijdende koers werkt. “Dit is een overgangsjaar.”

Risico’s in zowel de tenderfase als de uitvoering worden scherp onder controle gehouden, waarbij een aparte ‘Chief Risk Officer’ aan de directie is toegevoegd.

Omzet keldert

Na zes jaar op rij rode cijfers te hebben geschreven, is het tij gekeerd. Heijmans is kieskeurig geworden en heeft afgelopen jaar 50 potentiele opdrachten meteen terzijde geschoven, waaronder de Afsluitdijk en de Blankenburgtunnel. Grotere winkansen en betere projecten wegen zwaarder dan het draaien van omzet. Die kelderde dit eerste halfjaar dan ook met 50 miljoen euro ten opzichte van het jaar ervoor en kwam uit op 646 miljoen.

2017 is overgangsjaar

De tactiek blijkt te werken: Nieuwe grote klappers zijn het Zuidasdok en de uitrol van het hoogspanningsnet van Tennet (Wintrack II). Het groot onderhoud aan de Kaagbaan op Schiphol verliep goed en de nieuwe rechtbank in Amsterdam staat op punt van uitvoeren.

CEO Ton Hillen benadrukt dat 2017 een overgangsjaar is waarbij het verleden steeds minder zwaar drukt op de lopende projecten.

De crisis zorgde voor lage inschrijfprijzen, gedoe en vechtcontracten. Dit jaar is nog 120 miljoen euro van de omzet nog zonder winstmarge getenderd en voor 2018 staat een vergelijkbaar bedrag – zo’n 10 procent van de omzet – in de boeken, maakte Hillen eerder bekend bij de jaarcijfers.

Vijf projecten brachten het bedrijf in de problemen. Stuk voor stuk werden ze aangepakt en zijn op een na allemaal onder controle. De forse verliezen zijn vorig jaar al grotendeels afgeboekt.

Met de Gaapertunnel is wel een nieuwe probleemproject aan het rijtje toegevoegd, maar de goedlopende projecten en aantrekkende woningmarkt maken de tegenvallers meer dan goed. Na vijf donkere jaren is voor het eerst weer voorzichtig  winst te melden.

Status probleemprojecten

A9 Gaaspertunnel:

11 miljoen verlies, tegenvaller fundering, hogere betonkosten en wapening

Het SAA-project Gaasperdammertunnel leek vooralsnog op rolletjes te lopen. Samen met Ballast Nedam en Fluor werkt combinatie IXAS aan het tunnel dwars door de Bijlmer. Ruim 10.000 heipalen gingen de grond in. De vloeren zijn voor 90 procent klaar, de wanden voor 70 procent en het dak voor 40 procent en tegelijk wordt al volop gewerkt aan de installaties.

Het dbfm-project staat voor ruim 1 miljard op de begroting van het ministerie en is voor 574 miljoen euro gegund. Heijmans heeft een verlies genomen van 11 miljoen euro voor tegenvallers bij het beton en de wapening. Ook bij de fundering verliep niet alles op rolletjes.

Wilhelminasluis:

arbitrage, komende weken uitspraak geschil, werk ligt nog steeds stil

Bij de Wilhelminasluis Zaandam is sprake van een meningsverschil over met name het ontwerp van de sluiskolk. De sluishoofden zijn constructief afgebouwd, de overige werkzaamheden zijn stil gelegd in afwachting van een nieuw ontwerp voor de sluiskolk. Heijmans en opdrachtgever zijn het nog niet eens geworden over dit ontwerp. Een uitspraak in de lopende arbitrage wordt komende weken verwacht. Heijmans neemt over 2016 een voorziening van € 8 miljoen op dit project.

N23 Westfrisiaweg:

onder controle afspraken met Noord Holland, eind 2018 oplevering

Bij de N23 Westfrisiaweg bestond verschil van inzicht over de uitvoering van het project in relatie tot de bodemgesteldheid en de gekozen bouwmethodiek. Heijmans heeft met opdrachtgever Noord Holland overeenstemming bereikt over de uitvoering en planning, evenals de financiële afwikkeling van het project.

De nieuwe afspraken leiden tot een verlies op dit project van € 32 miljoen. Na het tekenen is het stilgelegde werk weer opgepakt en de verwachting is het project eind 2018 op te leveren.

Drachtserweg Leeuwarden:

onder controle afspraken met Friesland, eind dit jaar oplevering

Bij de Drachtsterweg Leeuwarden heeft Heijmans in de eerste helft van 2016 nieuwe afspraken met Friesland gemaakt over de planning en wijze van uitvoering.  “Alle vertrouwen was weg. We lagen op ramkoers’’, “was de ervaring van Sieds Hoitinga van de provincie. Ontwerp van de verdiepte ligging van de Drachtsterweg en het aquaduct in Leeuwarden.

Beide partijen hebben een deel van de kosten die daaruit voortkomen voor hun rekening genomen. Voor Heijmans betekent dit een verlies op dit project van € 6 miljoen over 2016, de provincie betaalde 8 miljoen euro.

De voortgang van het project met een oorspronkelijke contractwaarde van 32,5 miljoen euro verloopt conform nu volgens planning en wordt eind dit jaar opengesteld.

 

Wiebellabs RIVM:

aanvangscertificaat, uitspraak raad van deskundigen waarover wordt onderhandeld

Bij de nieuwbouw van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) bleek het oorspronkelijk ontwerp niet volledig te voldoen aan de gestelde trillingseisen. Artist's impression van het pand bestemd voor het RIVM en het CBG.

Na met de opdrachtgever overeengekomen uitstel, heeft het consortium Strukton/Hurks/Heijmans een combinatie van maatregelen uitgewerkt waarbij de wieballabs onder controle zijn. Het aanvangscertificaat is medio januari 2017 verstrekt, de bouw start naar verwachting eind dit jaar. Over de financiële consequentieswordt nu onderhandeld. Heijmans nam een voorziening van 10 miljoen euro, die naar verwachting afdoende moet zijn.

Energiefabriek Tilburg:

geen rol meer in huidige cijfers, Heijmans is uitgestapt, vorig jaar verlies genomen van 23 miljoen euro

Bij de realisatie van de Energiefabriek in Tilburg bestond verschil van inzicht over de uiteindelijke uitvoering en het juist functioneren van de installatie. Het contract voor de Energiefabriek in Tilburg is per 1 december 2016 beëindigd en de opdrachtgever heeft de verantwoordelijkheid voor bediening, onderhoud en optimalisatie overgenomen. Daarmee is een einde gekomen aan verder oplopende risico’s en mogelijke kosten voor Heijmans. De contractbeëindiging leidt tot een extra verlies van bijna € 15 miljoen, het totale verlies als gevolg van dit project bedraagt in 2016 € 23 miljoen.

 

Heijmans ‘derisking’ strategie Infra:

 • Verscherpte commerciele focus op lijninfra, selectief in water & energie
 • Meer nadruk op regionale projecten, onderhoud & beheer, specialismen
 • Verbetering risicobeheersing op de as projectcontrol, risicomanagement en contractmanagement
 • Nieuwe aansturingsstructuur
 • Nieuwe rol in directie: Chief Risk Officer

 

Halfjaarcijfers Heijmans

H12017                     H12016                     2016

Omzet            Nederland     646     705     1370

Onderliggende Ebitda        9          -9        -73

Operationeel resultaat        3          -15      -86

Netto resultaat                     20       -12      -110

Orderportefeuille     2121   1946   1863

Aantal fte       4501   4715   4597

Cijferweetjes puntsgewijs

 • Omzet NL 1e halfjaar € 646 miljoen, lager dan vorig jaar mede door selectief aannamebeleid Utiliteit (1e halfjaar 2016: € 705 miljoen)
 • Onderliggende ebitda NL 1e halfjaar sterk verbeterd: € 9 miljoen (1ehalfjaar 2016: € 9 miljoen negatief), gedreven door herstel bij Infra en Wonen
 • Orderportefeuille met € 2,1 miljard per eind juni op goed niveau (eind 2016: € 1,9 miljard)
 • Woningverkoop naar 1.106 verkochte woningen over het 1e halfjaar van 2017 (1e halfjaar 2016: 1.069 woningen)
 • Netto resultaat na belastingen € 20 miljoen (1e halfjaar 2016: € 12 miljoen negatief)
 • Desinvesteringsprogramma buitenlandse onderdelen afgerond, kredietfaciliteit teruggebracht van € 256 miljoen naar € 176 miljoen, solvabiliteit stijgt naar 27%
 • Netto schuld gedaald naar € 45 miljoen ultimo juni 2017 (ultimo juni 2016: € 77 miljoen) als gevolg van desinvesteringen en verbeterd werkkapitaalbeheer
Reageer op dit artikel