nieuws

Bouw-cao van kracht voor alle bouwbedrijven

bouwbreed 5350

Bouw-cao van kracht voor alle bouwbedrijven
bouw-cao algemeen verbindend verklaard

De bouw-cao is door het ministerie van Sociale Zaken algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat deze van toepassing is op alle werkgevers en werknemers die onder de werkingssfeer van de cao Bouw & Infra vallen.

Volgens Bouwend Nederland zijn er geen bedenkingen ingediend tegen de cao. De algemeenverbindendverklaring is ingegaan op 29 juni.

Werkgeversorganisaties en vakbonden bereikten begin maart een akkoord over een nieuwe cao, die tot 1 april van het volgende jaar loopt. Daarin is onder meer een loonsverhoging van 1,75 procent opgenomen. Die verhoging wordt in twee etappes doorgevoerd: 1 procent per 1 juli en nog eens 0,75 procent bij de start van 2018.

Dit jaar gebruiken cao-partners om verder te werken aan een zogenoemde toekomstbestendige cao. Bij zowel werkgevers als werknemers bestaat de wens om de cao minder complex te maken. Vakbonden willen de cao bovendien zo aanpassen dat het voor bouwbedrijven weer makkelijker wordt om vast personeel aan te nemen.

Ook wordt het ‘tussenjaar’ gebruikt om afspraken uit de vorige cao verder handen en voeten te geven. Daarbij gaat het onder meer over het individueel keuzebudget, arbeidstijden en de ID-pas.

 

Reageer op dit artikel