nieuws

Woningbouwers hebben voor 10 maanden werk

bouwbreed 2981

Woningbouwers hebben voor 10 maanden werk

De orderportefeuille in de woningbouw is in april 2017 met vier tiende maand gestegen tot 10 maanden. Daarmee staat de uitstaande werkvoorraad voor woningbouwers op de hoogste stand sinds het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in 2013 met deze metingen begon.

De werkvoorraad in de utiliteitsbouw is stabiel gebleven op 8,5 maanden. De totale orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw nam hiermee met drie tiende maand toe tot 9,4 maanden. Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van mei 2017 van het EIB.

In de grond-, water- en wegenbouw (gww) steeg de werkvoorraad in april 2017 naar een niveau van 6,0 maanden, een toename van twee tiende maand. Deze stijging was ook bij beide subsectoren te zien.

De orderportefeuille in de wegenbouw kwam hiermee uit op 5,1 maanden, terwijl de orderportefeuille van de grond- en waterbouw 6,9 maanden bedraagt.

De werkvoorraad in de totale bouw kwam hiermee uit op 8,5 maanden, een stijging van drie tiende maand ten opzichte van maart 2017.

Tekort aan personeel leidt tot stagnatie woningbouw

Ongeveer drie op de vier bouwers gaf aan geen stagnatie in onderhanden werk te ondervinden. Eén op de tien bouwbedrijven ondervond stagnatie als gevolg van onvoldoende orders. In de woningbouw was een tekort aan personeel de belangrijkste reden voor stagnatie in onderhanden werk. In de andere sectoren was dit een tekort aan orders.

Ongeveer 65 procent van de bedrijven bedrijven beoordelen hun huidige orderpositie als normaal, ongeveer drie op de tien bedrijven beschouwt de positie als groot. Ongeveer driekwart van de bedrijven verwacht geen personeel aan te trekken, terwijl bijna een op de vier bedrijven verwachten extra personeel in dienst te nemen.

Bijna zes op de tien bedrijven verwacht dat de tarieven gelijk blijven, terwijl circa 40 procent verwacht de tarieven te zullen verhogen.

De EIB conjunctuuurmeting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ongeveer 300 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.

Foto's

Reageer op dit artikel