nieuws

Gemeenten vrezen voor halfslachtig bouwtoezicht

bouwbreed Premium 4554

Gemeenten vrezen voor halfslachtig bouwtoezicht

Nederlandse gemeenten maken zich ernstig zorgen over het nieuwe systeem van bouwtoezicht dat minister Plasterk heeft opgetuigd. “Het hinkt op twee gedachten”, schrijft koepelorganisatie VNG in een brief aan de minister. De Eerste Kamer behandelt de omstreden wet kwaliteitsborging voor het bouwen aanstaande dinsdag.

Londen bridge is falling down, falling down, gaat het liedje. Met de wet kwaliteitsborging voor het bouwen is dat na de torenbrand in Londen ook ineens weer een serieuze optie. De ramp zet de behandeling van het wetsvoorstel door de senaat op scherp.

De VNG stelt grote vraagtekens bij de wet blijkt uit een brief aan minister Plasterk van 26 juni. “De doelen steunen we. Maar we blijven twijfels houden of die met dit wetsvoorstel behaald worden. De flatbrand in Londen toont eens te meer aan hoe belangrijk het is om kwaliteit te borgen en dat dit wetsvoorstel voldoende helderheid moet geven over de rollen van partijen.”

Onverenigbare mix

Zorgen zijn er vooral over de toekomstige rol van gemeenten. “Enerzijds wordt de rol van gemeenten voor het toezicht overgedragen aan de kwaliteitsborger en mag de gemeente zich er inhoudelijk niet meer mee bemoeien. Anderzijds wordt van gemeenten wel verwacht (proportioneel) te handhaven bij signalen, handhavingsverzoeken en de gereedmelding, wat een afweging vereist op basis van informatie. Wij blijven dit met ons pleidooi een onverenigbare mix vinden…”

De VNG noemt in de brief twee oplossingsmogelijkheden. Of gemeenten krijgen wél de mogelijkheid inhoudelijk te toetsten, of gemeenten treden alleen op als het dreigt mis te gaan, op basis van signalen die gemeenten bereiken, handhavingsverzoeken of een gereedmelding.

Eerste Kamer

Mogen we bouwproject stilleggen of niet?

Gemeenten maken zich ook sterk voor hardere sancties die met naam en toenaam in regels worden opgenomen. Ze denken daarbij aan het stilleggen van projecten of aan een verbod op ingebruikname.

Wat Plasterk nu van gemeenten verwacht, is volgens de VNG nog te vaag: “Hoe we aan vergunninghouders en bij de rechter moeten uitleggen waarom een bepaalde handhavingsmethode is ingezet, is voor ons nog een groot vraagteken.”

De VNG maakt zich verder zorgen over de betaalbaarheid van het systeem. Het beeld dat de totale kosten omlaaggaan, kunnen gemeenten in elk geval niet bevestigen. Daarnaast vindt de VNG dat de wet op zijn vroegst op 1 januari 2019 kan ingaan en niet begin 2018: “Dat is volstrekt onhaalbaar”.

Senaat stemt over ruim een week

De Eerste Kamer behandelt de wet kwaliteitsborging voor het bouwen aanstaande dinsdag. Naar verwachting vindt de stemming een week later plaats, op de allerlaatste dag voor het reces.

Het beoogde nieuwe bouwstelsel moet de consumenten en opdrachtgevers beter beschermen tegen bouwfouten. Aannemers krijgen er een aantal verplichtingen bij. Zo moeten zij in een opleverdossier vastleggen hoe er gebouwd is. Private partijen kunnen ze daar met eigen kwaliteitssystemen bij helpen. Die systemen moeten wel eerst goedgekeurd zijn door een nog op te tuigen toelatingsorganisatie. Gemeenten moeten ingrijpen als het dreigt mis te gaan. Hoe is dus nog de grote vraag.

Vooral door wijzigingen die op het allerlaatste moment zijn ingevoerd (onder aanvoering van de PvdA), brokkelt het draagvlak voor de wet langzaam af.

Reageer op dit artikel