nieuws

CPB: groei investeringen woningen vlakt af

bouwbreed Premium 2235

CPB: groei investeringen woningen vlakt af

De investeringen in woningen groeien dit jaar en volgend jaar met 8 procent. Mede daardoor groeit de economie stevig door, met 2,4 procent in 2017 en 2,0 procent in 2018, verwacht het Centraal Planbureau (CPB).

De Nederlandse investeringen trekken aan, vooral in 2017, met nog steeds de investeringen in woningen aan kop, signaleert het planbureau.

Na groei 18 procent stijgen woninginvesteringen dit jaar en volgend jaar met 8 procent

De investeringen in woningen blijven sterk en boven trendmatig groeien. Wel vlakt de groei af na een forse inhaalslag in de afgelopen jaren. Na de hoge groei van gemiddeld 18 procent in de periode 2014‐2016 groeien de investeringen in woningen dit en volgend jaar met gemiddeld 8 procent. De investeringen in woningen komen daarmee volgend jaar in de buurt van het niveau van 2008.

Investeringen door bedrijven in woningen. Bron: CPB
Investeringen door bedrijven in woningen. Bron: CPB

Woningbouw fundament economie

De woningbouw vormt daarmee een belangrijk fundament voor de economische groei, die volgens het CPB “stevig” is. De laatste keer dat vergelijkbare groeicijfers werden genoteerd, dateert van vóór de financiële crisis.

In het kielzog van het bbp (bruto binnenlands product) groeit de werkgelegenheid sterk en daalt de werkloosheid naar 4,7 procent in 2018. Ook in de bouw daalt de werkloosheid hard.

Bijdragen bestedingen aan economische groei. Bron: CPB
Bijdragen bestedingen aan economische groei. Bron: CPB

Reageer op dit artikel