nieuws

Bouwagenda Wientjes: Aanbesteden blokkeert vernieuwing

bouwbreed 142

Bouwagenda Wientjes: Aanbesteden blokkeert vernieuwing

De aanbestedingsplicht staat lijnrecht tegenover de behoefte om te vernieuwen en innoveren. De Bouwagenda van Wientjes pleit voor een ommezwaai in het contractenbuffet met ruim baan voor de projectalliantie en innovation partnership.

Oud-VNO-topman Bernard Wientjes zal morgen de Bouwagenda overhandigen aan de ministers Kamp en Plasterk, in de verwachting dat ook een nieuw kabinet de aanbevelingen zal overnemen. 

Arrangementen voor scholen en bruggen

Het voorstel is om bij scholen, corporatiewoningen, bruggen en sluizen en de huizen in Groningen speciale arrangementen op te zetten die innovatie koppelen aan financiering in combinatie met de tenderfase.

Bij de huidige aanbestedingspraktijk draait de gunning veelal nog altijd om de laagste prijs en is er nauwelijks ruimte voor innovatieve oplossingen, samenwerking in de keten of het optimaliseren van het ontwerp. Om die praktijk te veranderen hoeft de Aanbestedingswet niet drastisch op de schop, omdat al daarin al verschillende opties zitten die wel uitdagen tot innovatie en samenwerking.

Koudwatervrees

Opdrachtgevers maken echter (nog) nauwelijks gebruik van die varianten. De ervaring met de enkeling die de stap al wel durfde te zetten, is zonder uitzondering positief, zoals bij de alliantie van de Markermeerdijken (zie het weekblad van woensdag)  Koudwatervrees en onwetendheid zijn daarbij belangrijke factoren die een brede uitrol belemmeren.  De Bouwagenda komt echter met een plan van aanpak om die obstakels te omzeilen.

Het idee is “krachtige en schaalbare arrangementen” samen te stellen door innovatieve vormen van financiering te verbinden aan de projecten. Het individueel tenderen per project voor gemeenten, corporaties, provincies of waterschappen wordt daarmee overbodig.

Via voorfinanciering door partijen als InvestNL en NLII kunnen dan grote sprongen worden gemaakt bij het wegwerken van de al jaren slepende opgaves. De seriematige aanpak kan zijn nut bewijzen bij de verduurzaming van corporatiewoningen, de versterking van sluizen en bruggen, het binnenklimaat in scholen en het aardbevingsbestendig maken van de Groningse woningvoorraad.Kom donderdag 30 maart naar het Cobouwcafe in Veenendaal en discussieer mee:

Ideale uitvraag die volgens de Bouwagenda:

 

Reageer op dit artikel