nieuws

Ontheffing woningwet voor corporaties in Amersfoort

bouwbreed Premium 42

Ontheffing woningwet voor corporaties in Amersfoort

De Alliantie, Portaal en Omnia Wonen blijven actief in Amersfoort. Dit kan omdat 2 van de 3 corporaties speciale ontheffing hebben gekregen om ook buiten hun kerngebied te mogen bouwen en verhuren.

De gemeente Amersfoort wil op de langere termijn ongeveer 4400 extra sociale huurwoningen realiseren. Voor de aankomende 5 jaar is een verdeelsleutel afgesproken voor 2000 woningen die door de drie corporaties zullen worden gebouwd.

De plannen dreigden spaak te lopen door de wetgeving vanuit Den Haag. De minister van Wonen heeft namelijk in de Woningwet bepaald dat corporaties zich moeten beperken tot hun regio en daarop is een carroussel op gang gekomen om huurwoningen te ruilen of te verkopen.

Speciale ontheffing

Alliantie (regio Amsterdam) en Portaal (regio Utrecht) hebben echter speciale ontheffing gekregen om alsnog in Amersfoort actief te blijven. Voor Omnia viel Amersfoort al in het kerngebied.

Wethouder Fleur Imming van Amersfoort is opgetogen over de verleende ontheffingen: “De Alliantie en Portaal zijn de afgelopen jaren onmisbare partners geweest in het maken en realiseren van plannen om de sociale woningbouwopgave gezamenlijk op te pakken en de wijken te versterken. Als zij niet meer in Amersfoort in nieuwbouw zouden mogen investeren, zou dat ons als stad voor een zwaardere opgave stellen.”

Reageer op dit artikel