nieuws

Kustpact door 60 partijen ondertekend

bouwbreed Premium 28

Kustpact door 60 partijen ondertekend

Na een lange aanloopperiode is het Kustpact ondertekend door zestig partijen. Volgens minister Schultz van Haegen “vergroot het de mogelijkheden voor recreatieve bebouwing  terwijl de bescherming niet in het geding komt en de kust zoveel mogelijk open blijft.”  

In het pact is een zonering afgesproken die duidelijkheid maakt waar wel en waar geen niet gebouwd mag worden en ondre welke voorwaarden. Schultz: ”Zo wordt er een goede balans gevonden tussen bescherming en behoud van de kust en de ontwikkeling van de kustzone en ontstaat voor alle partijen duidelijkheid.”

Het pact is ondertekend door provincies, gemeenten en waterschappen,  samen met natuur -en milieuorganisaties,  drinkwaterbedrijven, en recreatieorganisaties als ANWB en Hiswa. Eind oktober was het voorlopige pact al rond, waarna de besturen het aan hun achterban hebben voorgelegd. Door enkele aanpassingen heeft ook de recreatiesector meegetekend.

Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten: “Met dit kustpact laten alle betrokken partijen zien dat de unieke kwaliteiten van onze kust – het grootste natuurgebied van Nederland – voor altijd beschermd moet worden. Dat is enorme winst voor ons land, en voor alle fans van de kust. Door dit kustpact kunnen onze kinderen ook nog genieten van de lege, ongerepte landschappen waar wij zo van genieten”.

Uitwerken 

De kustzone bestaat uit de Noordzeekust van de Waddeneilanden, de Hollandse kustboog en de Zuidwestelijke Delta, inclusief de mondingen van de zeearmen. Op land bestaat de kustzone uit het strand, alle duingebieden en  gebieden landinwaarts waar het ruimtegebruik, de economie en ecologie rechtstreeks onder invloed staan van de zee.

De provincies zullen de zonering in overleg met de betrokken partijen nader uitwerken. Vooruitlopend daarop streven de partijen ernaar om bij de voorbereiding van nieuw ruimtelijke plannen  zoveel mogelijk te handelen naar de zonering die nog moet worden vastgelegd in beleid en regelgeving.

Reageer op dit artikel