nieuws

Het geheim van Enschede

bouwbreed 135

Het geheim van Enschede

Elkaar kennen en elkaar vertrouwen, is het geheime recept van Enschede. De stad werd onlangs uitgeroepen tot meest mkb-vriendelijke opdrachtgever. “Wie goed samenwerkt, overwint alle obstakels.”

Jan Paul Boutkan, hoofd van het ingenieursbureau van Enschede, is er veel aan gelegen om de relatie met bouwers in de regio goed te houden. Blij verrast is de gemeente met de MKB Infra Aanbestedingsaward 2017. Enschede was voorgedragen door de Sallandse wegenbouw uit Haarle. Wie zaken wil doen met de gemeente, krijgt standaard een kennismakingsgesprek en Boutkan maakt er ook een goede gewoonte van regelmatig bedrijven op te zoeken. Dat is het bureau al op de kritiek komen te staan. De relatie met de markt zou te innig zijn. “De relatie is integer en zakelijk, maar wie elkaar makkelijk weet te vinden, kan ook veel beter problemen en tegenslag oplossen”, is de stellige overtuiging van Boutkan.

In de zes jaar dat hij hoofd is van het ingenieursbureau is de gemeente twee keer voor de rechter gesleept. Beide zaken heeft de gemeente overigens gewonnen. “Wij houden niet van dreigen met rechtszaken. Wel koppelen we in het beginstadium onze aanbestedingsjurist aan de projectleider. Zij beoordelen elk met hun eigen deskundigheid de uitvoerbaarheid van een opdracht. Dat werkt heel goed.”

Daarnaast kijkt de gemeente voor gunning of zij te maken heeft met duikgedrag of onrealistische inschrijvingen. Afgelopen crisisjaren bleek dat meermaals het geval. Ook dan gaat de dienst het gesprek aan en is soms de prijs bijgesteld of de opdracht afgeslagen. Boutkan is ervan overtuigd dat een realistische prijs een voorwaarde is voor een goede uitvoering. “Anders is het wachten op gedoe of discussies over meerwerk. Als aannemers het gevoel hebben dat ze tekortkomen, gaat dat bijna altijd ten koste van de kwaliteit van het project. Dat moet je niet willen.”

Gids proportionaliteit

Enschede is een middelgrote gemeente die jaarlijks voor zo’n 20 miljoen euro aan infraprojecten op de markt brengt. Bij de eigen ingenieursdienst werken zo’n 45 mensen. De gemiddelde waarde van de projecten schommelt rond de 1 miljoen euro en meer dan 90 procent gaat naar mkb-ondernemers in de regio. “We volgen strikt de gids proportionaliteit. Voor projecten tot 7,5 ton nodigen we drie partijen uit en voor opdrachten tot 1,5 miljoen zijn dat er vijf.”

Enschede experimenteerde enige tijd met emvi-criteria, maar is daar inmiddels terughoudend mee. Boutkan noemt de RAW-bestekken consequent standaardcontracten omdat hij heeft gemerkt dat RAW inmiddels te boek staat als ouderwets. Voor duidelijke opdrachten werkt RAW echt beter en goedkoper is zijn stellige overtuiging. Binnen standaar dcontracten benut Enschede de mogelijkheden voor social return. Bij arbeidsintensieve projecten als straten of groen wordt 5 procent van de aanneemsom besteed aan de inzet van langdurig werklozen.

“We hadden bijna nooit het gevoel dat we met een plan van aanpak betere kwaliteit uit de markt zouden halen. Een extra toets door twee studenten van de UT-Twente staafde ons gevoel. Zo’n plan van aanpak bleek de markt gemiddeld 1000 euro per pagina te kosten. Met tien pagina’s en vijf aannemers is dat toch 50.000 euro en daar komen nog eens onze meerkosten voor het beoordelen nog bij. Voor het overgrote deel van de projecten kiezen we dus voor de laagste prijs en gaan we na gunning het gesprek aan over optimalisaties in de uitvoering.” Voor grote opdrachten of bijzondere omstandighed en kiest de gemeente wel voor andere contractvormen.<

De MKB INFRA Aanbestedings Award wordt tweejaarlijks uitgereikt en beoogt goede voorbeelden van mkb-vriendelijk aanbesteden van infraprojecten in het zonnetje te zetten. De andere genomineerden waren Den Haag en Houten. De hoop is dat andere opdrachtgevers de werkwijze van Enschede als inspiratiebron volgen en zorgen voor een ‘level playing field’ voor alle inschrijvers. Eerdere prijswinnaars waren de gemeenten Nijmegen, Steenwijkerland en Tilburg. Het mkb is de motor van de economie op het gebied van innovatie en werkgelegenheid. Toch ontbreekt vaak een eerlijke kans voor het midden- en kleinbedrijf om te kunnen meedingen naar een overheidsopdracht en gaan kansen voorbij voor vernieuwende oplossingen en optimale ‘prijs-prestatieverhoudingen’. De jury let op kansen voor de regio, vakmanschap, scholing en een evenwichtige afweging tussen rechtmatigheid en doelmatigheid.

Reageer op dit artikel