nieuws

Heijmans riskeert 27,5 miljoen extra verlies

bouwbreed Premium 65

Heijmans riskeert 27,5 miljoen extra verlies

Bouwconcern Heijmans riskeert 27,5 miljoen euro extra verlies op drie probleemprojecten. Dat blijkt uit het jaarverslag dat vrijdag is gepubliceerd.

Bij drie grote lopende projecten (RIVM, Wilhelminasluis en Westfrisiaweg/N23) bestaat een “verhoogde schattingsonzekerheid” over de financiële afloop.

RIVM in ongunstigste geval 10 miljoen duurder

De uitgestelde nieuwbouw van het kantoor van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zou in het ongunstigste geval Heijmans 10 miljoen extra verlies op kunnen leveren. Er is voor het project in 2016 al een voorziening van 10 miljoen euro genomen.

Nadat het oorspronkelijke ontwerp afgekeurd werd moesten de contractpartijen (Heijmans, Strukton en Hurks) extra kosten maken. Het “Heijmans-deel” hiervan is voorlopig geraamd op 10 miljoen, waarbij rekening is gehouden met een gedeeltelijke vergoeding door de opdrachtgever, het Rijksvastgoedbedrijf, waarmee gesprekken worden gevoerd.

Mocht de raming en de vergoeding voor Heijmans meevallen dan zal de voorziening van 10 miljoen tot een verlies van 5 miljoen euro leiden. De bouw van het RIVM-gebouw moet nog beginnen.

Arbitragezaak zorgt voor onzekerheid in Zaandam

De onzekerheid bij de Wilhelminasluis in Zaandam wordt veroorzaakt door de lopende arbitragezaak met de provincie Noord-Holland. Heijmans heeft vorig jaar een voorziening genomen van 8 miljoen euro. Maar het bouwconcern denkt dat de extra kosten voor een nieuw ontwerp en de kosten voor vertraging in het ongunstigste geval 10 miljoen euro extra kunnen bedragen. In het gunstigste geval zal de provincie echter met 10 miljoen euro over de brug moeten komen.

Bij het grootste verliesproject van Heijmans in 2016, de Westfrisiaweg/N23, werden halverwege februari alle plooien met de provincie Noord-Holland gladgestreken. Heijmans nam een verliesvoorziening van 32 miljoen euro. Volgens het jaarverslag kunnen de verliezen echter mogelijk nog met 7,5 miljoen oplopen. Als alles meezit, zal het verlies 5 miljoen euro lager uitvallen.

Voorzieningen volgens bestuur reëel

Donderdag werd op de persconferentie naar aanleiding van de jaarcijfers van Heijmans niet gesproken over de bandbreedte van voorzieningen. Het bestuur zei alleen dat de genomen voorzieningen “reëel” zijn.

Ook vertelde Heijmans-ceo Ton Hillen dat het bouwconcern nog altijd projecten heeft lopen die voor “nul-procent”-marge zijn aangenomen tijdens de crisisjaren. Pas na 2018 zijn die achter de rug. Deze projecten zijn gezamenlijk goed voor bijna 10 procent van de jaaromzet van Heijmans. “In 2017 gaat het om 120 miljoen euro omzet, in 2018 ook om 120 miljoen euro”, zei Hillen.

Optimalisaties van slechte projecten

Projecten die aangenomen zijn met nul procent marge zijn riskant, omdat ze door kleine tegenvallers snel tot verlies kunnen lijden. Bouwers haalden dit soort projecten tijdens crisistijd toch binnen omdat ze werk wilden hebben en omdat ze dachten dat door “optimalisaties” de projecten toch winstgevend konden worden.

Heijmans boekte in zeven van de laatste negen jaren een verlies. In 2016 werd een recordverlies van 110 miljoen euro geleden.

Reageer op dit artikel