nieuws

Werkgevers geen voorstander van flexibele AOW zware beroepen

bouwbreed Premium 22

Werkgevers geen voorstander van flexibele AOW zware beroepen

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn geen voorstander van een flexibele AOW voor werknemers met een zwaar beroep, zoals eerder deze week werd voorgesteld door FNV.

De werkgeversorganisaties menen dat goed moet worden gekeken naar de financiering van zo’n regeling. Bovendien wijzen zij er op dat in cao’s al afspraken gemaakt worden over de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

“De FNV kiest voor een generieke aanpak, en die is per definitie duur”, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij benadrukken dat het vervroegen van het pensioen met een overbrugging naar de AOW-leeftijd nu al in veel pensioenregelingen mogelijk is. Ook deeltijdpensioen is een mogelijkheid om een zwaar beroep tot de AOW-leeftijd vol te kunnen houden.

Onderzoek naar definitie zwaar beroep

De grote vraag is ook wat een zwaar beroep is. “Dat verschuift in de tijd, bijvoorbeeld vanwege technologische ontwikkelingen”, zeggen de twee ondernemingsorganisaties. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat momenteel onderzoeken wat een zwaar beroep is. De resultaten daarvan moeten voor de zomer bekend zijn.

Reageer op dit artikel