nieuws

Schiphol-DNA als tendertroef

bouwbreed 324

Schiphol-DNA als tendertroef
Shutterstock

Schiphol wil binnen zeven jaar 14 miljoen extra 
passagiers kunnen ontvangen. ‘Fast and fair’ zal 
de aanpak zijn van het internationale bouwteam. Risico’s worden dus niet over de schutting naar de markt gekieperd. ‘‘Dutch Design please.’’

Deze winter zijn vier grote tenders te verwachten om het investeringsprogramma ‘Capital Programme’ te beginnen, dat in tien deelcontracten is opgedeeld. Jaarlijks zet Schiphol voor ruim 400 miljoen euro aan tenders op de markt, maar voor de nieuwe pier en terminal is nog eens een half miljard euro extra gereserveerd. Komend jaar zijn er tien extra klappers te verwachten.

Deze winter ligt de nadruk op het werven van ingenieurs, ontwerpers, project- en constructiemanagement en vanaf komende zomer volgt de zoektocht naar geschikte bouwcombinaties.

Het on twerp en de bouwfase zijn losgeknipt en opdrachtgever Schiphol houdt een stevige vinger in de pap. Bewust is gekozen voor FIDIC-contracten en is de voertaal Engels. Het internationale karakter is ook terug te zien in het begeleidingsteam en zal ook de boventoon voeren bij de ontwerp- en bouwconsortia. “We hebben een nieuw team met een voor Schiphol nieuwe aanpak zonder af te wijken van de internationale normen of hele nieuwe dingen te willen. Daar hebben we simpelweg niet de tijd of de ruimte voor. Luchthavens breiden continu uit terwijl de operatie gewoon door moet gaan, er zijn wereldwijd tientallen bedrijven die zich daarin hebben gespecialiseerd”, licht Bernardo Gogna (Capital Programme Director) toe.

Het team beseft dat Schiphol niet de enige is die grote projecten op de Nederlandse markt zet. De markt raakt alweer oververhit, heeft commercieel verantwoordelijke Deirdre Chapman al van meerdere kanten te horen gekregen. De verwachting is dat de aantrekkingskracht van de luchthaven echter groot genoeg is om voldoende gegadigden te trekken.

Vanuit het bedrijfsleven hebben ze al te horen gekregen dat het werken met internationale FIDIC-contracten geen enkele belemmering zal zijn. Varianten als NEC, D&C en de combinatie met onderhoud zijn afgewogen, maar als relatief complicerend afgevallen.

“De projecten zijn nu al ingewikkeld genoeg. Afgelopen jaar hebben we veel tijd gestoken in een goed begeleidingsteam, de tenderopzet en de fasering. De planning is ambitieus, maar haalbaar”, is de stellige overtuiging van Chapman.

Oplossingsgericht

‘Fast and fair’ is de aanpak die haar voor ogen staat bij de uitvoering, waarbij risico’s niet over de schutting naar de markt worden gegooid. “Kwaliteit, expertise en oplossingsgericht denken vinden wij heel belangrijk.”

Daarnaast zullen CV’s en interviews met sleutelfiguren meewegen bij de gunning.

Gogna brengt dertig jaar ervaring mee met grote infrastructurele projecten op luchthavens en ziet het belang van de passagiersbeleving gedurende de hele reis. Luchthavens hebben tegenwoordig zwembaden, massagesalons, binnentuinen of complete bioscopen om (overstap)tijd te vullen. Sc hiphol moet een eigen draai geven aan deze trend, om de internationale concurrentie aan te kunnen. En daar is weer innovatie- en ontwerpkracht vanuit de markt voor nodig. ‘Schiphol-DNA’ en ‘Dutch design’ wegen zwaar mee om de luchthaven aantrekkelijk en onderscheidend te maken.

In veel landen blijken – net als in Nederland – vijf grote bouwers het merendeel van de markt in handen te hebben. Zijn ervaring is verder dat ontwerpers vaak meteen nieuwsgierig reageren bij een nieuwe aanpak, terwijl bouwers zich in eerste instantie meer afwachtend opstellen. Zijn ervaring is verder dat bij elk complex project problemen en risico’s spelen en dat een goede coördinatie en zware inzet op project- en risicomanagement essentieel zijn om dit soort grote infrastructurele projecten succesvol van de grond te krijgen. “Extreme tijdsdruk op de planning is eerder regel dan uitzondering.” Alle lessen worden toegepast bij de uitbreiding van Schiphol.

De tenderfase moet nog grotendeels beginnen, maar eind 2019 moet de nieuwe pier al zijn opgeleverd. In 2023 moet de extra terminal klaar zijn, compleet met alle infrastructuur en logistiek. Als de hele operatie is voltooid, kan Schiphol jaarlijks 14 miljoen passagiers extra aan.

Reageer op dit artikel