nieuws

‘Koppel woningbouw aan infraplan’

bouwbreed Premium 25

‘Koppel woningbouw aan infraplan’

Koppel infrastructurele plannen aan geldpotjes voor woningbouw en stedelijke ontwikkeling. Die oproep doet de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) aan het nieuwe kabinet. “De bereikbaarheid van Nederlandse steden staat op het spel.”

Pieter Hooimeijer en Jan Jaap de Graeff hebben het advies namens het de Rli vandaag uitgebracht. Het heet ‘Dichterbij en snelller. Cobouw belde met de twee.

Vanwaar dit advies?
“Bij het uitwerken van de adviesaanvraag besloten wij om ons vooral te richten op  bereikbaarheid. Het gaat namelijk altijd om de bereikbaarheid. Het gaat er om hoe je komt waar je wezen wilt.  Dat bereik je niet alleen door adequate vormen van vervoer, maar ook door plekken van aankomst en vertrek zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen.. Hoelang je erover doet van Amsterdam naar Utrecht is dan feitelijk van ondergeschikt belang.”

Van deur tot deur beleid, zegt Maxime Verhagen van Bouwend Nederland. Moeten we soms een gemiddelde, maximale reistijd nastreven?
“Niet persé een gemiddelde. Je doet meerdere deuren aan op een dag. Je vertrekt van huis, naar de kindervang, je werk, terug naar de kinderopvang, naar de winkel en wanneer naar huis. De bereikbaarheid hangt af van afstand en snelheid.”

Waarom moet het anders?
“Om een drietal redenen. Stedelijke regio’s zijn nou eenmaal belangrijk, ook op wereldschaal, er zijn er 29. Daarbij vervagen grenzen bijvoorbeeld tussen wonen en werken, ., en tussen vormen van mobiliteit. Waarbij er een steeds gevarieerder aanbod is aan mobiliteitsvormen waartussen je combinaties zult moeten maken, bijvoorbeeld door  de opkomst van de ebike en Uberpop. Dat vraagt om een zekere mate van ontschotting. Op allerlei terreinen zij er schotten. Tussen ministeries, tussen Rijk en regio, tussen verschillende wettelijke regelingen en tussen mobiliteit en ruimtelijke opgaven, zoals waar wij . wij  woningen en kantoren bouwen en infrastructuur aanleggen. Het is logischer om integraler naar die verschillende vraagstukken te kijken. Op het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn departementsonderdelen voor bereikbaarheid en voor ruimte.  Het Rijk stuurt vooral op infrastructuur. Ruimtelijk beleid is gedecentraliseerd. Dat werkt in de hand dat er “bij het Rijk met name aandacht is voor de verbinding tussen twee steden, maar minder voor het onderliggende stedelijke netwerk. Daar ligt de crux.”

Maar de minister van Infrastructuur en Milieu overlegt toch al met de regio?
“Het is absoluut waar dat er al wordt bewogen in deze richting. Wij zeggen versnel dat en ga verder. We zien nog steeds een hele harde grens tussen geld uit het Infrafonds en ruimtelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld, woningbouw. Soms bouwen we wijken, terwijl er geen geld is voor infrastructuur, en soms pakken een file aan, terwijl de stad daardoor niet beter bereikbaar is geworden.”

Is de bereikbaarheid van Nederlandse steden in het geding?
“Niet alleen die van Nederlandse steden. Internationale steden zoals Londen tobben ook met dit probleem. Die stad nam ook al maatregelen.”

Beschouw de dingen in samenhang. Staar je niet blind op files. Is dat een goede samenvatting van jullie advies?
“Inderdaad. Kijk niet alleen naar files. Kijk niet alleen waar het vast gaat lopen, maar kijk per stedelijke regio vooral naar bereikbaarheid. Veel interessanter is een ‘bereikbaarheidstop 50’.”

Wat is de leek over vier jaar wijzer geworden van dit advies?
“Minder onzekerheid over de tijd die hij nodig heeft om op zijn bestemming te komen. En we hopen dat de leek dan keuze heeft uit verschillende vervoermiddelen. Het zou daarom mooi zijn dat in het nieuwe regeerakkoord een stip aan de horizon gezet kan worden. En dat de nieuwe regering structurele maatregelen aankondigt voor een betere bereikbaarheid.”

 

Reageer op dit artikel