nieuws

Atradius: minder wanbetaling en minder claims in de bouw

bouwbreed 23

Atradius: minder wanbetaling en minder claims in de bouw

Het aantal claims in de bouw en aanverwante sectoren is afgelopen jaar met 26 procent afgenomen. Volgens kredietverzekeraar Atradius het bewijs dat de sector “de crisis te boven is gekomen”. Helemaal uit de zorgen is de bedrijfstak echter niet.

Atradius ziet aan de ene kant gunstige ontwikkelingen in de bouw. De omzet steeg de afgelopen acht kwartalen, evenals de toegevoegde waarde. Het aantal faillissementen daalde bovendien, met 33 procent. Ook was er in 2016 minder vaak sprake van wanbetaling en hoefde er minder claims te worden uitbetaald.

Aan de andere kant waarschuwt de kredietverzekeraar voor een mogelijk na-ijleffect van de crisis.

“Het herstel is voor veel bedrijven fragiel. Zo blijft vooral de infrasector nog achter. In de crisisjaren heeft de overheid versneld infrastructurele projecten laten uitvoeren om de sector te ondersteunen, maar op dit moment is er veel minder budget beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe projecten, zeker op lokaal en regionaal niveau.”

Weing speelruimte voor tegenvallers

Ook in de woningbouw blijven, ondanks de forse groei die zich vorig jaar heeft voorgedaan, risico’s bestaan, aldus de kredietverzekeraar. “Ondernemingen hebben tijdens de crisis flink ingeteerd op hun reserves en daardoor weinig speelruimte om onverwachte gebeurtenissen op te vangen. Daardoor lopen zij het risico alsnog om te vallen.”

Daarbij wijst Edwin Kuhlman van Atradius op projecten die in de crisisjaren zijn aangenomen tegen lage marges. “Dat betekent dat deze projecten bij verkeerde calculaties, stijgende grondstofprijzen, hogere rente of tegenslag bij de uitvoering direct verlieslatend zijn. En dat heeft mogelijk impact op de algehele financiële positie van ondernemingen.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels