nieuws

Corporaties Dagobert Duck?

bouwbreed Premium 11

Corporaties Dagobert Duck?

Minister Blok vindt dat corporaties hun Dagobert Duck-complex moeten afschudden. Niet oppotten, maar investeren! Maar de toezichthouder van de corporatiesector maant juist tot behoedzaamheid. “De neiging om de huidige gunstige situatie te verjubelen kan groot zijn.”

Het is ook nooit goed, zullen de corporaties verzuchten. Hebben we eindelijk geen Maserati’s, stoomschepen en Calatrava-campussen; zegt minister Blok (wonen) dat we Dagobert Ducks zijn. Dat we gierig op ons geld zitten en onze stuivers poetsen in plaats van die uit te geven.

Heeft Blok een punt? Zijn de corporaties inderdaad rijk? En zitten ze te veel op hun geld?

Over die eerste vraag hebben we ons eerder gebogen. Conclusie: er bestaat een grote vermogensscheefheid. Er zijn corporaties met veel vermogen en een kleine bouwopgave en corporaties met weinig vermogen en een grote bouwopgave.

Corporaties in Hendrik-Ido-Ambacht, Kaag en Braassem en Hellendoorn hebben bijvoorbeeld veel investeringsruimte, maar doen daar weinig mee. In de regio’s West-Brabant/Hart van Brabant, Haaglanden/Midden-Holland/Rotterdam en Metropoolregio Amsterdam is er juist veel minder financiële ruimte en zijn de investeringsopgaves veel groter.Gemiddeld genomen zijn de investeringsmogelijkheden echter fors, stelt toezichthouder.

Autoriteit Woningcorporaties. Volgens Blok zouden corporaties 245.000 extra nieuwbouwwoningen kunnen bouwen. Niet verstandig, meent de toezichthouder. “De neiging om de huidige gunstige situatie te verjubelen kan groot zijn.” Behoedzaamheid blijft nodig.

Maar te veel op je geld zitten hoeft ook weer niet. De autoriteit spreekt over een “risico dat de sector te weinig inspeelt op de financiële ruimte die er is”.

Die voorzichtigheid is volgens de toezichthouder wel te verklaren. “Onder invloed van verhuurdersheffing en parlementaire enquête richtte de sector zich de afgelopen jaren juist op reorganiseren en bezuinigen.” De sector werd efficiënter en doelmatiger; volkshuisvesting kwam op nummer één; investeringen werden in de ijskast gezet of teruggedraaid; en ontwikkelafdelingen sterk ingekrompen. “Het vergt tijd om dit opnieuw op te bouwen en afgestemde plannen te ontwikkelen.”

Maar toch. Ondanks de aantrekkende investeringskasstromen voor 2016 en 2017, mag inmiddels meer van de meeste corporaties verwacht worden, concludeert de Autoriteit. Naast de huidige investeringsplannen zouden corporaties in staat moeten zijn om de gemiddelde huurstijging te beperken tot inflatie, een tijdelijke verhoging van de verhuurdersheffing te betalen en bovendien 18 miljard extra te investeren in nieuwbouw (96.500 nieuwbouwwoningen) en 11 miljard in woningverbetering.

Graag iets minder Dagobert Duck dus.

Reageer op dit artikel