nieuws

Corporatiebestuurder is ook aannemer eigen corporatie

bouwbreed Premium 15

Corporatiebestuurder is ook aannemer eigen corporatie

De directievoorzitter van Woningbouwvereniging De Goede Woning (Rotterdam) is tevens een van de aannemers die bouwklussen uitvoert voor de corporatie.

Dat blijkt uit informatie waar toezichthouder Autoriteit Woningcorporaties op is gestuit. “Deze vermenging van rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer is niet zuiver en dient u te beëindigen”, is de corporatie vorige maand meegedeeld.

Kleine corporatie heeft geen commissarissen

De corporatie, met ongeveer honderd woningen een van de kleinste in Rotterdam en omgeving, is per 1 december onder verscherpt toezicht gesteld omdat zij in een bestuurlijke crisis verkeert.

Het is De Goede Woning niet gelukt om commissarissen te werven voor de Raad van Toezicht, die sinds dit voorjaar onbemand is. De corporatie wijt dat vooral aan de nieuwe Woningwet en de wettelijke eisen voor goed bestuur die ook gelden voor kleine corporaties.

Gesprekken over fusie met Rondom Wonen

“Door het ontbreken van een goede governance is de continuïteit en het goed functioneren van de corporatie niet gewaarborgd”, meent de toezichthouder.

De afgelopen maanden zouden er gesprekken zijn geweest om te fuseren met corporatie Rondom Wonen. Omdat er geen commissaris is, kan ook geen fusiebesluit worden bekrachtigd.

Alle bestuurders bij De Goede Woning zijn vrijwilligers.

Reageer op dit artikel