nieuws

Omgevingswet vaker op agenda

bouwbreed 31

Omgevingswet vaker op agenda

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De wet regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien.

De consultatie van de vier AMvB’s van de Omgevingswet vond plaats van 1 juli tot 16 september 2016. Op de vraag wat de bezoekers wilden ‘halen’ in de bijeenkomsten, luidde het antwoord in alle steden hetzelfde: kennis opdoen.

Veel belangstelling voor informatiebijeenkomsten

De komst van de Omgevingswet staat bij steeds meer bedrijven en gemeenten op de agenda. Dat blijkt onder meer uit de vier druk bezochte informatiebijeenkomsten binnen het door het Rijk opgezette programma Eenvoudig Beter. In totaal circa duizend belangstellenden bezochten de vier bijeenkomsten in Utrecht (5 juli), Assen (7 juli), Rotterdam (30 augustus) en Eindhoven (1 september).

Op de eerste bijeenkomst in Utrecht gaf ruim een derde van de circa 250 belangstellenden aan geen enkele kennis te hebben van de concept-AMvB’s. 23 Procent van de bezoekers in Utrecht had al wel kennisgenomen van de ontwerpbesluiten. Bij de bijeenkomsten aan het einde van de consultatieperiode lag het percentage dat aangaf de AMvB’s te kennen, een stuk hoger: in Rotterdam zei 45 procent van de bezoekers de AMvB’s te hebben gelezen. Dat is bijna tweemaal zoveel als aan het begin van de consultatieperiode in Utrecht. Het percentage bezoekers dat nog geen kennis had van de AMvB’s, was in Rotterdam nog slechts 16 procent.

Aan de slag

Ook gemeenten raken doordrongen van de noodzaak om de Omgevingswet nadrukkelijk op de agenda te plaatsen. Een recente enquête van Raadslid.nu en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat zien dat raadsleden vinden dat de Omgevingswet ook van belang is voor de huidige gemeenteraad. Uit de enquête komt ook naar voren dat raadsleden tegelijkertijd twijfelen of de Omgevingswet grotere effecten heeft dan de invoering van de decentralisaties in het sociaal domein.

Bijna twee op de vijf gemeenteraadsleden vindt nieuwe wetgeving hoog nodig. Ruim een kwart van de raadsleden heeft geen idee of nieuwe wetgeving nodig is en weet het dus niet. De Omgevingswet is geen onbekend thema voor de huidige raad. Bij driekwart van de raden (77,5 procent) is de Omgevingswet al eens voorbijgekomen. Maar bij één op de vijf gemeenteraden (19,8 procent) is de Omgevingswet nog niet aan de orde gekomen.

Omgevingswet uitgesteld naar 2019

De Omgevingswet zou eerst in 2018 worden ingevoerd, maar inmiddels is dit al uitgesteld naar 2019. In een brief van 25 mei 2016 aan de Tweede Kamer meldt minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) dat de inwerkingtreding is verschoven naar begin 2019. In de Kamerbrief meldt de minister dat het wetgevingsproces toch meer tijd kost.

Reageer op dit artikel