nieuws

‘Nieuwe bouwwet leidt tot meer geschillen’

bouwbreed 113

‘Nieuwe bouwwet leidt tot meer geschillen’

De nieuwe Wet ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’, die opdrachtgevers en consumenten beter moet beschermen tegen bouwfouten, zal leiden tot extra juridische conflicten. Daarvoor waarschuwt Monika Chao-Duivis, directeur van het Instituut voor Bouwrecht (IBR) en hoogleraar aan de TU Delft.  

Lees hier

Lees hier
Chao-Duivis heeft een aantal keren gewaarschuwd voor de ongelukkige formulering over de aansprakelijkheid van de aannemer in het wetsvoorstel ‘Kwaliteitborging voor het Bouwen’ (WKB) van minister Blok. Met die kritiek is niets gedaan. Ook de Raad van State heeft op de ongelukkige formulering niet gereageerd.  

“Dat vind ik vreemd, verbazingwekkend en ik snap het niet”, zegt de bouwrechtdeskundige. “Als er goede argumenten zijn om niets met onze adviezen te doen, is dat prima. Maar er is niet eens op ingegaan.” Chao-Duivis valt vooral over de formulering ‘gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt’.  

“Moet de opdrachtgever dan op ontdekking uit? En waarom wordt hier niet gesproken over een ‘tekortkoming’ zoals in het Burgerlijk Wetboek en de bepalingen in een koopovereenkomst?” 

‘Met deze formulering kun je te veel kanten op’ 

De hoogleraar Bouwrecht geeft het wetsvoorstelvoorstel in zijn huidige vorm een 6,5, meent dat de intentie van de wetgever goed is, maar acht het van belang dat de “ongelukkige passage” alsnog wordt aangepast. “Zo ingewikkeld is dat niet.” 
Zo niet, dan rekent Chao-Duivis op een toename van het aantal geschillen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. “Met de huidige formulering kun je te veel kanten op.”

‘Het wordt een circus van kwaliteitsborging’

Met de nieuwe bouwwet hevelt minister Blok het toezicht over van gemeenten naar private kwaliteitsborgers. Een nieuwe toelatingsorganisatie moet er namens de minister op toe zien, dat marktpartijen zich aan de regels houden.  
Chao-Duivis: “Dit is een politieke keuze. Maar, vanaf dag één hebben wij gewaarschuwd dat het nieuwe stelsel veel ingewikkelder is dan het huidige, omdat er vele partijen bij betrokken zijn; een circus van kwaliteitsborging. En waar het aantal relaties toeneemt, kun je wachten op conflicten.”  

‘Geef iedereen nog twee jaar de tijd’

De Tweede Kamer behandelt het wetsvoorstel binnenkort. Eigenlijk zou het debat vorige week plaatsvinden, nu is de verwachting dat het door allerlei begrotingsbehandelingen nog een paar weken op zich laat wachten.  

Geen probleem vindt Chao-Duivis. Geef de markt meer tijd, is haar boodschap. “Eigenlijk is het de bedoeling dat de wet in 2018 ingaat, maar misschien is het verstandiger om iedereen twee jaar extra de tijd te geven. Mijn indruk is dat het nu haastwerk is. Of de positie van de opdrachtgever überhaupt wel sterker wordt met dit voorstel? Ja dat denk ik wel.” 

Amerikaanse toestanden

Wico Ankersmit, directeur van de Vereniging Bouw en Woning Toezicht Nederland pleit voor strengere sancties bij bouwfouten. Chao-Duivis acht die niet noodzakelijk. Het leidt volgens haar alleen maar tot Amerikaanse toestanden.  

“In Amerika heb je het fenomeen opzettelijke schade, ‘punitive damages’. In dat geval is een bouwer naast schadeherstel of vergoeding bij een aantoonbare tekortkoming ook aansprakelijk voor opzettelijk aangerichte schades. Zo kreeg MCDonalds ooit een boete voor het feit dat ze de koffie opzettelijk te heet serveerde. Dat deed het fastfoodconcern om te verbloemen dat de koffie niet te drinken was. Tot iemand zijn bekertje koffie meenam in de auto en het morste over een been dat daardoor half verbrandde. Ik vind zoiets veel te ver gaan. Dan zou je iets met het strafrecht moeten doen. En die mogelijkheid wordt al benut in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de balkonkwestie in Maastricht.”

 

Reageer op dit artikel