nieuws

Wettelijke certificering installateurs stap dichterbij

bouwbreed 21

Wettelijke certificering installateurs stap dichterbij

De door de Onderzoeksraad voor Veiligheid bepleitte wettelijke certificering voor installateurs komt een stap dichterbij. Om het aantal doden door koolmonoxide te verlagen heeft het kabinet laten weten dat er drie varianten van zowel verplichte als (ver­be­terde) vrij­willige er­ken­ningsregelingen na­der onderzocht worden.

Voor het einde van het jaar wordt de Tweede Kamer over de uitkomst van dat onderzoek geïnformeerd. Zowel de Onderzoeksraad als de installatiebranche zijn tevreden met de reactie van het kabinet. Ze dringen er wel op aan te kiezen voor de verplichte variant.

Alleen met zwaardere, wettelijke eisen kunnen we de veiligheid van cv-installaties sterk verbeteren

“Het is nu tijd voor de politiek om maatregelen te nemen voor een effectieve aanpak van het koolmonoxidegevaar”, zegt Uneto-Vni-voorzitter Titia Siertsema. “Alleen met zwaardere, wettelijke eisen kunnen we de veiligheid van cv-installaties sterk verbeteren en het aantal koolmonoxideslachtoffers terugdringen.”

Zonder wettelijke verplichting ontstaat volgens de brancheorganisatie een gevaarlijke tweedeling in de markt. “Een deel van de installatiebedrijven voldoet aan de zwaardere eisen en werkt met goed opgeleide monteurs, die ze regelmatig laten bijscholen. Dat brengt kosten met zich mee. Installatiebedrijven die geen maatregelen nemen, kunnen uiteraard goedkoper werken. Integere bedrijven worden hierdoor uit de markt gedrukt, het draagvlak voor de zwaardere eisen brokkelt af en de veiligheid van gasinstallaties blijft onder druk staan”, aldus Siertsema.

Met vrijwillige rege­lin­gen wordt niet het beoog­de resultaat bereikt

Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid dringt er bij het kabinet op aan te kiezen voor een verplichte erkenningsregeling. “Uit de ontvangen reactie van het kabinet blijkt dat drie varianten van zowel verplichte als vrij­willige er­ken­ningsregelingen worden onderzocht. De Raad wil in dit ver­band graag benadrukken dat hij bewust heeft ge­pleit voor een wettelijk verplich­te uniforme erken­ningsregeling, omdat met vrijwillige rege­lin­gen naar het oordeel van de Raad niet het beoog­de resultaat zal worden bereikt”, zo schrijft de Raad in een reactie.

Levens redden

Henjo Groenewegen, algemeen directeur van Feenstra Installaties hoopt ook op een verplichte wettelijke erkenningsregeling. “Het invoeren van deze wettelijke certificering kan levens redden. Dagelijks maken mijn monteurs levensgevaarlijke situaties mee als slecht opgeleide installateurs of handige buurmannen een ketel hebben geïnstalleerd”, laat hij weten.

 

Reageer op dit artikel