nieuws

Tekort huurwoningen loopt op door bouwbeleid gemeenten

bouwbreed 10

Tekort huurwoningen loopt op door bouwbeleid gemeenten

Bijna twee derde van de gemeenten stimuleert de bouw van vrije sector huurwoningen niet actief. Dit terwijl de vraag naar woningen in dit segment alleen maar stijgt. Capital Value waarschuwt voor oplopende tekorten en een verstoorde huurmarkt.

Volgens de vastgoedadviseurs van Capital Value verwacht meer dan 80 procent van de grote en middelgrote gemeenten een toenemende vraag naar woningen in de vrije huursector, oftewel woningen met een huurprijs tussen de 710 en 850 euro.

Niettemin heeft lang niet elke gemeenten een bouwbeleid opgesteld “met daarin duidelijk kaders en condities waaronder vrije sector huurwoningen kunnen worden gerealiseerd”. Sterker nog, ruim 60 procent laat het initiatief op dat vlak over aan marktpartijen en corporaties.

Vragen om problemen

Volgens directeur Marijn Snijders van Capital Value is dat vragen om problemen. “Een recente publicatie van het CBS over het aantal verleende bouwvergunningen dat er te weinig nieuwe (huur)woningen worden bijgebouwd door zowel corporaties als beleggers. Juist nu er zoveel kapitaal beschikbaar is, is het van belang dat partijen gezamenlijk nog actiever de kansen benutten die er nu zijn om de tekorten aan huurwoningen verder terug te brengen.”

Juist nu er zoveel kapitaal beschikbaar is, is het van belang dat partijen gezamenlijk nog actiever de kansen benutten

Snijders schat dat beleggers meer dan 5,5 miljard klaar hebben liggen om te investeren in Nederlandse huurwoningen. “Dat is veel meer dan nu in plannen wordt aangeboden”, aldus Snijders, die pleit voor een veel actievere rol van gemeenten bij het terugringen van het tekort aan huurwoningen.

“Ook gemeenten die een faciliterend beleid hanteren, kunnen en moeten bijdragen aan het terugdringen van de tekorten door het versnellen van procedures en plannen en het bieden van kansen aan corporaties om duurder bezit te verkopen om zo middelen vrij te maken voor de bouw van extra betaalbare huurwoningen.”

Verklaring terughoudendheid gemeenten

Gemeenten ontvangen minder voor grond waarop huurwoningen worden gebouwd dan voor grond waarop ontwikkelaars koopwoningen realiseren. Dat zou een verklaring kunnen zijn dat veel gemeenten terughoudend om de bouw van huurwoningen te stimuleren.

In dagblad Trouw zegt Johan Conijn, bijzonder hoogleraar woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam, dat gemeenten echter ook moeten meewegen dat het ze “een gezondere woningmarkt oplevert”.

Reageer op dit artikel