nieuws

‘Staat moet huizen Groningen kopen’

bouwbreed Premium 20

‘Staat moet huizen Groningen kopen’

De Rijksoverheid zou de huizen in het Groningse aardbevingsgebied moeten opkopen, laten opknappen en weer terugverkopen. Dat schrijft de voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW afdeling Noord, Alfred Welink in een open brief.

Alfred Welink

Alfred Welink
Welink maakt zich grote zorgen over de huidige situatie in het aardbevingsgebied. “Het gevoel van onveiligheid en onzekerheid bij de bewoners is groot, het vertrouwen van burgers en ondernemers in het gebied is inmiddels ver onder nul gezakt en het imago van de regio verslechtert in rap tempo.”

Verantwoordelijkheid

De werkgeversvoorzitter wil dat de Staat zijn verantwoordelijkheid neemt. “Dat begint bij de rol van de NAM. Die is in de huidige positie als enige aansprakelijk. Een bijzondere keuze, want de NAM haalt gas uit de grond en is in principe niet geëquipeerd voor het afhandelen van de schade, zeker niet op de schaal die nu aan de orde is. Laat staan voor het grootschalig opkopen van vastgoed.”
Volgens Welink is dat een taak van de Rijksoverheid. “De Nederlandse Staat is niet alleen de grootste aandeelhouder, zij is ook vergunningverlener, toezichthouder, handhaver en last but not least de grootste profijttrekker van de gaswinning.”

Vertrouwen

Welink meent dat het vertrouwen van de bewoners in de overheid  pas is terug te winnen door een Rijksvastgoedbedrijf voor het getroffen gebied op te richten. “Deze publiekrechtelijke organisatie zou onder regie van de Nationaal Coördinator Groningen moeten komen, waarbij het Rijksvastgoedbedrijf het vastgoed koopt, versterkt en beheert.”

Lees de open brief

Lees de open brief
In het plan van Welink moet iedereen die risico loopt op aardbevingsschade in de gelegenheid worden gesteld om zijn gebouw tegen een ‘aardbevingsloze’ marktprijs te verkopen aan het Rijksvastgoedbedrijf, met het recht dit tegen marktconforme voorwaarden terug te huren.  “Zo kan er professioneel beheer worden toegepast met langjarige perspectieven, de versterkingsoperatie kan gebundeld en met meer tempo worden uitgevoerd, eventuele verduurzamingsmaatregelen, bijvoorbeeld nul-op-de-meter, kunnen worden meegenomen en er kan beter worden geanticipeerd op de behoeften op de woningmarkt,” schrijft hij.

Innovatieve impuls

De voorzitter van de werkgeversorganisatie beseft dat zijn plan vele miljarden gaat kosten. “Maar dat hoef niet. Bundeling leidt immers tot meer efficiency en lagere kosten en er kan vrijwel tegen nul procent rente worden geleend, zeker door de overheid. Een vastgoedregeling kan bovendien leiden tot een grote, innovatieve impuls op het gebied van energietransitie en duurzaamheid in onze regio. Een grote kans. Maar dan moeten we die kans nu wel grijpen.”

 

Reageer op dit artikel