nieuws

Ruzie over nieuwbouw in Zeeland

bouwbreed 72

Ruzie over nieuwbouw in Zeeland

In Zeeland is er bonje ontstaan over nieuwbouwplannen. De gemeente Vlissingen meent dat Middelburg zich niet aan regionale afspraken houdt en vreest voor een moordende concurrentiestrijd en een overschot aan nieuwbouwwoningen.

Vlissingen en Middelburg hebben al jaren plannen om woningen te bouwen in Oost-Souburg. Middelburg wil het eerder afgesproken aantal van 170 nu opschroeven met nog eens 230 woningen. Eigenlijk zouden die op een andere plek komen.

Volstrekt ongehoord, vindt Sem Stroosnijder, wethouder wonen in Vlissingen. Hij vreest dat de koerswijziging van Middelburg de woningbouwplannen van Vlissingen iets verderop bedreigen. “Dit schiet mij in het verkeerde keelgat. Er is gewoon geen plek voor die plannen.” Stroosnijder stelt dat Middelburg zich niet houdt aan eerder gemaakte afspraken. Zijn kritiek richt zich op de gemeente en de provincie. “Die laatste vult zijn rol niet goed in.” Stroosnijder vermoedt dat Middelburg van koers verandert om te voorkomen dat die gemeente voor miljoenen moet bezuinigen. Dat zou te maken hebben met nieuwe regels voor grondexploitaties van het Rijk.   

Overschot

Chris Dekker, wethouder wonen in Middelburg weerspreekt dat en is zich van geen kwaad bewust. “Ik begrijp de bezwaren niet zo goed. De genoemde aantallen staan ook al in de eerdere afspraken die we hebben gemaakt, we halen de plannen ook niet naar voren in tijd, maar passen alleen het bestemmingsplan aan.”

De wethouder uit Middelburg is, in tegenstelling tot zijn ‘opponent’, niet bang voor een overschot aan woningen in Zeeland. “We hebben onze plannen vorig jaar uitgebreid laten toetsen. De aantallen kloppen, Middelburg is nog altijd een groeigemeente. Wel moeten we bijsturen in de types te bouwen woningen.”

Stroosnijder laat het er niet bij zitten. Als Middelburg niet tot inkeer komt, sluit hij niet uit dat Vlissingen naar de Raad van State stapt. De provincie Zeeland wilde eerst ook een zienswijze indienen, maar zag daar uiteindelijk toch van af. De gemaakte woningbouwafspraken dateren uit 2012. Gemeenten in Zeeland hopen de komende maanden overeenstemming te bereiken over nieuwe afspraken.

 

Reageer op dit artikel