nieuws

Energietransitie: “Mooie plannen, maar gebrek aan daadkracht en investeringen”

bouwbreed 16

De regering moet fors investeren in energietransitie. Dat vindt werkgeversvereniging voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel Uneto-Vni. “We kunnen honderdduizenden woningen en gebouwen energieneutraal maken”, aldus Titia Siertsema, voorzitter van Uneto-Vni. “Waarom zet het kabinet daar niet zwaar op in?”.

De installateurskoepel ziet mooie plannen, maar het ontbreekt aan daadkracht en investeringen. De overheid kan met eenvoudige maatregelen verduurzaming financieel aantrekkelijker maken. “Waarom krijgen woningcorporaties die investeren in verduurzaming geen korting op de verhuurdersheffing?”, vraagt Siertsema zich af. “Waar blijven de fiscale stimuleringsmaatregelen voor huiseigenaren die een energiebesparende verbouwing overwegen?”. Volgens de vereniging kan verduurzaming van de gebouwde omgeving in een veel hoger tempo gerealiseerd worden dan op dit moment gebeurt. De Nederlandse installatiebranche beschikt over de kennis, de mensen en de mogelijkheden om dit te verwezenlijken.

Stap in de goede richting

Uneto-Vni ziet ook positieve punten in het handelen van de regering. De werkgeversorganisatie is blij met de aandacht die het kabinet heeft voor duurzame energievoorziening. Ze vindt het hoopgevend dat het kabinet oog heeft voor innovatie, digitalisering en cyber security. Zo is de Energie Investerings Aftrek (EIA), een fiscaal voordeel voor investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie, een stap in de goede richting. 

Reageer op dit artikel