nieuws

MKB-metaal zit in de lift

bouwbreed 74

MKB-metaal zit in de lift

Meer omzet, een groeiende orderportefeuille en toenemende werkgelegenheid: het MKB-metaal is in het tweede kwartaal fors gegroeid. Ondernemers zijn positiever dan in voorgaande kwartalen.

Dit blijkt uit de Economische Barometer MKB-metaal van het tweede kwartaal van dit jaar, uitgevoerd onder leden van de Koninklijke Metaalunie. Met name metaalwarenbedrijven en aan de bouw toeleverende bedrijven zijn positief over het tweede kwartaal. Mede door prijsdruk zijn ondernemingen in de verspanende sector minder positief dan gemiddeld. Het minst positief zijn bedrijven verbonden aan landbouw.

Orderportefeuille en omzet

Een van de oorzaken van het positieve sentiment is de toename van binnenlandse- en buitenlandse orderportefeuilles. De helft van de exporterende ondernemers voorspelt een verdere toename in het derde kwartaal. Bijna zestig procent van de ondernemers gaat tevens uit van een hogere omzet in 2016 vergeleken met vorig jaar. Een kwart verwacht een lagere omzet.

Ook hebben bedrijven een beter bedrijfsresultaat geboekt. “Eén op de zes bedrijven heeft de verkoopprijzen weten te verhogen. Voor het eerst in vijf jaar wisten relatief veel bedrijven hun verkoopprijzen te verhogen”, aldus de Koninklijke Metaalunie.

Arbeidsplaatsen

De groeiende orderportefeuilles hebben ook effect op de werkgelegenheid. Een kwart van de bedrijven heeft in het tweede kwartaal meer vast personeel in dienst vergeleken met het eerste kwartaal. Meer bedrijven hebben daarnaast een groter aantal flexibele krachten in dienst.

Ook het aantal vacatures is toegenomen; veertig procent van de bedrijven heeft gemiddeld 2,1 openstaande vacatures. Ter vergelijking: in de voorgaande kwartalen had twintig tot dertig procent één à twee vacante arbeidsplaatsen.

Investeringsverwachtingen

De investeringsverwachtingen zijn onveranderd gebleven. Sinds het uitbreken van de financiële crisis verwacht de meerderheid van de ondernemers minder te gaan investeren. Dit is in het tweede kwartaal van 2016 niet anders. Relatief veel verspanende bedrijven verwachten daarentegen het komende halfjaar meer te investeren in hun machinepark.

Reageer op dit artikel