nieuws

Vier Tips voor Betere transformatie

bouwbreed Premium 14

Vier Tips voor Betere transformatie

Steeds vaker krijgen leegstaande gebouwen een nieuwe functie. Dat roept vragen op over de van toepassing zijnde eisen in het Bouwbesluit. Een overzicht van de belangrijkste kwesties en enkele transformatietips.

Bij een verandering van een gebouw (geheel of gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten) kunnen zich samenvattend vier situaties voordoen:

Ga altijd uit van de wensen van de opdrachtgever! In bijna alle gevallen zullen deze hoger liggen dan de minimale eisen van Bouwbesluit 2012 voorschrijven. Voor die delen waarbij volstaan kan worden met het minimum geldt:

 


Het eerste deel, ‘worstelen met transformatie’, verscheen in het Magazine van  6 juli.
Meer lezen? Ga naar:
www.omgevingindepraktijk.nl
 

 

Reageer op dit artikel