nieuws

Shared spaces: nut van regels

bouwbreed Premium 20

Shared spaces: nut van regels

Het delen van (openbare) ruimten zonder regulering leidt tot het sneller verlenen van voorrang in het verkeer. Zonder regels over wildplassen en poepende honden spreken burgers elkaar aan op wangedrag. Aldus enkele recente berichten.

De berichten deden mij weer overdenken wat het nut van normen en regels is. In de bouw horen we ook dat er te veel ‘regeltjes’ zijn. Men moet elkaar ruimte geven: dan worden mensen innovatiever, groeit vertrouwen. En: het hoort bij volwassen burgerschap (eigen verantwoordelijkheid); de opdrachtgever kan zich beperken tot zijn ‘core business’. Heel concreet: de keus voor contractvormen of bijvoorbeeld functioneel specificeren wordt ook aldus ondersteund. We horen het dagelijks: maar werkt het?

Het antwoord dat dit niet werkt, lijkt voor de hand te liggen. In extremo: zonder regels ontstaat anarchie en zegeviert het recht van de sterkste. Illustratief is dan ook opvallend dat bij shared spaces wordt gewezen op de bezwaren voor de zwakke weggebruikers (en wie is dat niet op enigerlei moment?).

Wie niet specifiek voorschrijft aan een ander wat er ontworpen/gebouwd moet worden, laat de andere partij ruimte. Die mag en zal deze benutten. Wat dan geleverd wordt, komt mogelijk niet overeen met wat de opdrachtgever in gedachten had. Teleurstelling ligt op de loer.

Regels zijn er om gedrag te normeren en vullen onder meer een vacuüm op waar er ongelijkheid in gezag, deskundigheid of gewicht is. Gedrag dient genormeerd te worden volgens regels met elkaar besproken en afgesproken. Daarbij kan het passen de ander ruimte laten, mits weloverwogen. Op alle niveaus van regelgeving dient daarom goed nagedacht te worden eer regels opzijgezet worden.

Monika Chao-Duivis,
directeur Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar bouwrecht TU Delft

Reageer op dit artikel