nieuws

Meer opdrachten voor architecten

bouwbreed Premium 9

Meer opdrachten voor architecten

Na een daling van het aantal aanbestedingen van architectuuropdrachten in het tweede kwartaal 2015, is het aantal aanbestedingsprocedures met een volledige architectuuropdracht in 2016 met 30 procent toegenomen.

Dat meldt vakblad De Architect. De helft van deze opdrachten is afkomstig van decentrale overheden uit Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant.

Financiële geschiktheidseisen

Bij iets minder dan een kwart van de architectenselecties en bij ruim 40 procent van de werken met ontwerp worden financiële geschiktheidseisen gesteld zoals solvabiliteit, bankverklaring en minimum gemiddelde jaaromzet.

Opvallend is dat opdrachtgevers die een omzeteis stelden vaak niet of nauwelijks de reden voor deze eis motiveerden. Een aanbestedende dienst die een omzeteis stelt, wordt geacht deze toe te lichten.

Reageer op dit artikel