nieuws

‘Ik zorg voor verbinding’

bouwbreed 4

‘Ik zorg voor verbinding’

De nieuwe voorzitter en directeur van MKB Infra, Philip van Nieuwenhuizen, wil het ledenaantal van de brancheorganisatie flink uitbreiden. De jurist heeft ruime ervaring bij vergelijkbare organisaties in de gww-sector.

U lijkt een echte verbinder. Klopt dat?

“Ja, ik blijk die kwaliteiten te hebben. Als ik ergens nieuw binnenkwam, kreeg ik altijd de rol om personen met elkaar te verbinden, niet alleen binnen een organisatie, maar ook met stakeholders. In het begin ging het om mededinging en aanbesteding en kwam ik vooral bij het ministerie van Economische Zaken en later gemeenten. Naarmate ik in breder georiënteerde organisaties zoals Vianed terechtkwam, werd mijn scope ook breder.”

Wat doet u als partijen niet met elkaar door een deur kunnen?

“In eerste instantie proberen conflicten te voorkomen, te polderen, zoals gebruikelijk in Nederland. En met veel geduld tot een oplossing zien te komen. Op het moment dat je tot elkaar veroordeeld bent, laat je conflicten niet direct escaleren. Je hebt elkaar weer nodig in de toekomst.”

Hoe bent u ooit in de gww-sector beland?

“Bij toeval. Ik studeerde af op volkenrecht en had de pech dat mijn stageplek bij de Verenigde Naties wegviel. De directeur-generaal bij wie ik stage zou lopen, kreeg z’n congé vanwege bezuinigingen. Toevallig is mijn cv bij de WAC terechtgekomen, een brancheorganisatie die zich bezighield met ordening en mededinging op de bouwmarkt, totdat die door de EU verboden werd. Ze zochten iemand voor dossiervorming in het kader van het Europese onderzoek. Voor mij een perfecte gelegenheid om  werkervaring op te doen. Uiteindelijk mondde dat uit in het directeurschap bij de WAC. En als je eenmaal in een bepaald circuit zit, word je makkelijk gevonden.”

De afgelopen tien jaar deed u iets totaal anders als adviseur in Frankrijk. Waarom?

“Ik stond op een kruispunt. Dat was een moment van bezinning. Ik kon bij Bouwend Nederland terecht, maar heb gekozen voor iets heel anders. In Frankrijk was een plek die ik goed kende omdat we er vaak geweest waren en waar ik iets wilde opbouwen. Ik werkte als adviseur voor niet-Fransen die problemen hadden met een aspect van het land. Of het nou ging om taal, procedures, routines of contracten. Zo was ik onder meer directeur van een aantal bv’s, waaronder een exploitatiemaatschappij voor onroerend goed, had ik de regie over het onderhoud van een aantal boten, beoordeelde ik contracten en beheerde ik vermogensbestanddelen.”

Waar ligt uw voornaamste uitdaging bij MKB Infra?

“Op zijn minst het ledental in stand houden, maar liefst vergroten en verbreden. We hebben nu ongeveer honderd leden. Ik wil graag de breedte opzoeken. Van bedrijven wordt steeds meer verwacht dat ze multidisciplinair bezig zijn. Voor de kleinere is dat moeilijk. Ze zouden dat kunnen doen door samenwerking. Ik wil toe naar zoveel mogelijk disciplines in MKB Infra, zodat leden elkaar makkelijk kunnen vinden. We streven naar horizontale samenwerking, waarin bedrijven een gelijkwaardige rol hebben.”Philip van Nieuwenhuizen

1959: Geboren in Tegelen, inmiddels onderdeel van Venlo.
1981 – 1987: Internationaal recht, Universiteit Utrecht.
1988 – 1998: Directeur WAC Centraal Bureau en algemeen secretaris Vereniging WAC.
1998 – 2005: Algemeen secretaris en directeur van de Vereniging Aannemers Grond-, Water- en Wegenbouw (Vagww).
2000 – 2005: Plaatsvervangend directeur en algemeen secretaris van de Vereniging Infrastructuur Aannemers Nederland (Vianed)
2005 – 2016: Zelfstandig juridisch adviseur in Frankrijk.
2016: Voorzitter en directeur MKB Infra. 

Reageer op dit artikel