nieuws

Geen bomenkap in uiterwaarden Kampen

bouwbreed Premium 8

Geen bomenkap in uiterwaarden Kampen
Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat verwijdert voorlopig geen bomen en bosschages in de uiterwaarden bij Varik en Kampen. De Tweede Kamer nam nog net voor het reces een motie aan om eerst alternatieven te onderzoeken.

Met deze motie verzoekt de Kamer om samen met natuurorganisaties alternatieven te verkennen voor de geplande kapwerkzaamheden bij Kampen en Varik. In het project Stroomlijn verwijdert Rijkswaterstaat in de uiterwaarden langs de grote rivieren bomen en bosschages om ervoor te zorgen dat bij extreem hoge waterstanden het water snel wordt afgevoerd. Dit leidt tot waterstanddaling op de grote rivieren en indirect voor de waterveiligheid voor 4 miljoen inwoners. 

Geen werkzaamheden door motie

Op 18 juli beginnen de de werkzaamheden van Stroomlijn bij de Nederrijn. Komend najaar staat de uitvoering op de planning voor meerdere locaties langs uiterwaarden IJssel, Lek, bedijkte Maas, Bergsche Maas, Boven Merwede, Waal, Merwede, Pannerdensch kanaal. Rijkswaterstaat beraadt zich momenteel op welke wijze invulling gegeven wordt aan de motie. Dit betekent dat er voorlopig geen werkzaamheden bij Kampen en Varik plaatsvinden in het kader van het programma Stroomlijn.

Reageer op dit artikel