nieuws

AFNL ziet broos herstel mkb-aannemers

bouwbreed 14

AFNL ziet broos herstel mkb-aannemers

Ruim 70 procent van de mkb-aannemers heeft het afgelopen jaar met winst afgesloten. Daarmee lijkt het midden- en kleinbedrijf in de bouw definitief uit het dal. Aannemersfederatie Nederland (AFNL) is daar echter nog niet helemaal zeker van.

Slechts 5 procent van de gespecialiseerde aannemers schreef vorig jaar rode cijfers. Daarmee is er onmiskenbaar sprake van een verbetering. In 2014 moest 22 procent van mkb-bouwers nog een verlies slikken, blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM.

AFNL-voorzitter Henk Klein Poelhuis toont zich tevreden met de positieve winstontwikkeling bij een groot deel van zijn achterban. Maar, zo waarschuwt hij, boven Jan is de sector nog zeker niet. Daarbij wijst hij op het percentage mkb’ers dat dit jaar al weer een dalend bedrijfsresultaat verwacht. “Dat ligt op 15 procent.”

Bovendien ziet hij dat de prijzen in de markt niet of nauwelijks zijn verbeterd. 90 procent van de gespecialiseerde aannemersbedrijven is nog altijd van mening dat de prijsdruk vanuit opdrachtgevers gelijk is gebleven dan wel is toegenomen. “Dat remt het noodzakelijke herstel”, aldus Klein Poelhuis.

Kentering

Er werd door een kwart van de mkb'ers geïnvesteerd in opleidingen

Een kentering is volgens de onderzoekers waarneembaar op het gebied van investeringen. Door lage omzetten, hoge prijsdruk en lage rendementen bleven de investeringen afgelopen jaren beperkt; de portemonnee ging alleen open als machines of gereedschappen echt niet meer meekonden. Vorig jaar echter werd door driekwart van de mkb’ers geïnvesteerd in machines en gereedschappen. En door een kwart in opleidingen.

Vooral dat laatste noemt Klein Poelhuis zeer verheugend “gezien de verwachting dat er in de toekomst nauwelijks goed opgeleide vakmensen beschikbaar zullen zijn”. Ook dit jaar, zo blijkt uit het onderzoek van Panteia/EIM, zal er weer volop worden geïnvesteerd. Ongeveer op een vergelijkbaar niveau als in 2015.

Dat vorig jaar maar 6 procent van de uitstroom het gevolg was van gedwongen ontslag, betekent dat mkb-aannemers inmiddels dusdanig zijn ingekrompen dat hun bedrijfsomvang zich lijkt te stabiliseren. Ruimte voor groei lijkt er echter nog niet te zijn: slechts 5 procent van de gespecialiseerde bouwbedrijven heeft vacatures.

Verhouding

Veel meer zorgen dan over het aantal vacatures, maakt de AFNL-voorzitter zich over de verhouding tussen het aantal vaste personeelsleden en inleenkrachten. Steeds meer mkb-bedrijven zijn huiverig om werknemers in vaste dienst te nemen vanwege de risico’s van de Wet Werk en Zekerheid en loondoorbetaling in het tweede ziektejaar. Met als gevolg dat er steeds meer zzp’ers worden ingeschakeld.

Klein Poelhuis: “Als het kabinet het aannemen van vaste medewerkers en de werkgelegenheidsgroei echt wil stimuleren, moeten deze arbeidsmarktrisico’s worden weggenomen.”

Reageer op dit artikel