nieuws

Wie zijn billen brandt…

bouwbreed Premium 7

Wie zijn billen brandt…

Wie samenhangende 
onderdelen van een design- en constructopdracht opsplitst over verschillende partijen, is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen.

Een damwandverankering bezwijkt. De toegepaste klapankers van 17 meter lang, op een diepte van 8,5 meter, hebben veel te weinig houdkracht. Uiteindelijk zijn grout-­ankers van 45 meter nodig, tot een diepte van 19 meter onder het maaiveld. De aannemer geeft de schuld aan de constructeur van de damwand. Hij weigert daarom niet alleen diens facturen te betalen, maar stelt hem ook aansprakelijk voor de geleden schade. De constructeur wijst iedere aansprakelijkheid van de hand en brengt de zaak voor de Raad van Arbitrage.

Aan opdracht gehouden

De damwanden zijn onderdeel van een groot onderhoudsproject rond een provinciale weg. De aannemer heeft daarvoor een design-en constructopdracht. Maar hij zet dat niet één-op-één door naar zijn constructeur. Voor de arbiters is klip en klaar dat die, waar het om de damwanden gaat, slechts gericht engineeringwerk heeft verricht. Daarbij heeft hij zich aan de opdracht gehouden. In zijn offerte heeft de constructeur zowel de engineering van de verankering als het verrichten van de sonderingen expliciet uitgesloten.

De gekozen aanpak ligt niet aan de constructeur. Integendeel: die wijst onder andere in zijn offerte nadrukkelijk op het belang van één ontwerpende partij. De aannemer legt dat naast zich neer, houdt de ontwerpleiding aan zichzelf en laat de engineering van de klap­ankers over aan derden. Ook daarna benadrukt de constructeur nog meermalen aantoonbaar dat de leverancier de engineering van de klapankers moet doen.

Aannemer moet betalen

Het betoog van de aannemer komt er in de kern op neer dat de constructeur desondanks een integrale verantwoordelijkheid had. Dat weet hij echter op geen enkele manier te onderbouwen, aldus de arbiters. Zij wijzen om te beginnen de tegenvordering tot schadevergoeding af. Verder moet de aannemer de facturen betalen en de constructeur een deel van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten vergoeden. Ook de proceskosten zijn voor rekening van de aannemer.

(Meer over dit vonnis is te vinden op raad­vanarbitrage.info, nummer 35.277)

Ton Hesp

Reageer op dit artikel