nieuws

Tennet wil stopcontact-eiland op de Doggersbank

bouwbreed 172

Tennet wil stopcontact-eiland op de Doggersbank

Om windenergie verder uit de kust rendabel te krijgen stelt Tennet voor een eiland in de Noordzee aan te leggen.  Het eiland moet als hub fungeren om vraag en aanbod voor groene stroom tussen landen rond de Noordzee goed op elkaar af te stemmen.  

Het eiland zou in Europees verband moeten worden aangelegd en verbonden met onderzeese stroomkabels  die al lopen tussen diverse landen of binnenkort worden aangelegd.  Zo kan er slim  geschakeld worden en kan de elektriciteit worden geleverd aan de gebieden waar de behoefte op dat moment het grootst is en de opbrengst dus ook het hoogst.

Doggersbank

De ideale locatie is volgens directievoorzitter Mel Kroon van Tennet het noordelijke puntje van het Nederlandse deel van de Noordzee op de Doggersbank. De waterdiepte is daar niet groter dan 10 tot 20 meter, wat de aanleg een stuk vereenvoudigt. Het ondiepe water maakt het ook makkelijker de 7000 windmolens  (van elk 10 MW) die Tennet in de verre toekomst daar voor zich ziet te installeren. Rond de Doggersbank waait het gemiddeld ook nog eens harder en vaker dan in andere delen van de Noordzee. 

Door de verwachte schaalvoordelen zou de windenergie die op die manier geproduceerd wordt naar schatting 10% voordeliger kunnen uitpakken dan de stroom van de windparken voor Borssele, waarvan de aanbesteding nu loopt.

Converters

Op een eiland zijn offshore-converters simpeler te realiseren

Het eiland zou een omvang van 6 vierkante kilometer moeten krijgen en plek bieden aan de converters die noodzakelijk zijn bij windenergie verder op zee. Om verliezen te beperken moet de stroom over grote afstand getransporteerd worden als gelijkstroom in plaats van via wisselstroom, zoals dat gebeurt bij windparken dichter bij de kust. In het Duitse deel van haar netwerk heeft Tennet een paar offshore-converters staan en dat zijn volgens Kroon erg complexe en kostbare constructies die veel ruimte innemen. “Op een eiland zijn die veel simpeler te realiseren.”

Het eiland zou bovendien een werkhaven kunnen krijgen en verblijven voor manschappen voor bouw en onderhoud van de windparken. Er zouden in totaal wel 2000 mensen kunnen werken vanaf het eiland.

Europees verband

De aanleg zal zeker niet voor 2030 beginnen, realiseert Kroon zich, “maar wil je die datum halen dan moeten we het nu op de agenda zetten. En gezien de aansluiting op de verschillende netwerken en de complexe afspraken over levering en verrekening van  de stroom kan Nederland of Tennet dat niet alleen doen. Het moet in Europees verband worden aangepakt.  Collega-netwerkbeheerders in Engeland, Denemarken en Noorwegen staan volgens Kroon in principe positief tegenover het plan.

Met de bouw van alleen het eiland is naar schatting zo’n anderhalf miljard euro gemoeid. Dan ligt er nog geen stroomkabel en staat er ook nog geen converterstation.

Reageer op dit artikel