nieuws

‘Onzekerheid salderingsregeling remt investeringen’

bouwbreed Premium 22

Corporaties stellen investeringen in zonne-energieproducten uit door de onzekerheid die er is met betrekking tot de salderingsregeling. Dat schrijven grote gemeenten en verschillende belangenverenigingen in een brief aan minister Kamp.

“Er is geen twijfel over dat hét fundament van de sterke ontwikkeling van zonne-energie in de laatste jaren, ook in onze gemeenten, de salderingsregeling is. Het zijn met name kleinschalige, lokale, zonne-energieproducten die voor een succesvolle realisatie hiervan afhankelijk zijn”, schrijven onder meer de wethouders van Rotterdam, Utrecht en Zaanstad in de brief.

Evaluatie maakt onzeker

Met partijen zoals Bouwend Nederland roepen zij minister Kamp op zorgvuldig met de salderingsregeling om te gaan; voer eventuele wijzigingen geleidelijk in. Tegelijkertijd zien ze dat een vernieuwde regeling ook kansen biedt.

Bovenal wijzen ze erop dat de al langer aangekondigde evaluatie van de salderingsregeling burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties, zoals scholen, sportverenigingen en woningcorporaties onzeker maakt.

Ze vinden het van groot belang dat een toekomstige regeling voldoende interessant is “om in volle vaart door te gaan met het plaatsen van zonne-energie”. Direct voor eigen gebruik opgewekte zonnestroom moet onbelast zijn, betogen zij. De briefschrijvers roepen Kamp ook op om het salderen van fiscale componenten en opslagen in stand te houden.

Salderingsregeling versoberen

Minister Kamp wil de salderingsregeling vanaf 2020 versoberen. In 2017 moet duidelijk worden hoe. De salderingsmogelijkheid biedt gebruikers van zonnecellen de kans de energie die ze niet verbruiken en niet kunnen opslaan, terug te leveren aan het net. Deze levering wordt afgetrokken van de afname van niet zelf geproduceerde  energie.

Reageer op dit artikel