nieuws

Oneerlijke concurrentie overheden ingeperkt

bouwbreed 14

Oneerlijke concurrentie overheden ingeperkt

Oneerlijke concurrentie en werken onder de kostprijs door overheden wordt aan banden gelegd. De ministerraad gaat paal en perk stellen aan gemeenten die zo oneerlijke concurreren met het bedrijfsleven.

De minsterraad heeft besloten de huidige Wet Markt en overheid aan te passen, zodat de gevolgen voor ondernemers van eventuele concurrentie zwaarder meewegen. Ook krijgen ondernemers meer inspraak wanneer overheden in het algemeen belang een uitzondering op deze wet willen maken. Het kabinet werkt dit uit in een wetswijziging, die uiterlijk juli 2017 in werking treedt.

Gelijke verhoudingen

Minister Kamp (economische Zaken): “De overheid moet ondernemers de ruimte geven, en zeker niet onnodig hinderen. De Wet markt en overheid is bedoeld om het bedrijfsleven tegen oneerlijke concurrentie te beschermen, en die gaan we nu verder aanscherpen. Zo voorkomen we dat een ondernemer door de overheid uit de markt wordt gedrukt.”

De huidige wet bevat nu al gedragsregels voor overheden die de markt betreden. Deze regels moeten zorgen voor gelijke verhoudingen wanneer een overheid concurreert met ondernemers. Eén van die gedragsregels is dat een overheid de marktactiviteit niet onder de kostprijs mag aanbieden. Als overheden in het algemeen belang een uitzondering op de wet maken, gelden de gedragsregels in de wet niet en dat gebeurt en masse. Dit betekent dat een gemeente alsnog marktactiviteiten beneden de kostprijs kan aanbieden. Bijvoorbeeld bij de exploitatie van jachthavens om het toerisme te promoten of de verhuur van een sporthal om de sportparticipatie te vergroten.

Reageer op dit artikel