nieuws

Normen geen belemmering voor innovatie

bouwbreed 23

Normen geen belemmering voor innovatie

Het stapsgewijs opschroeven van energieprestatienormen heeft innovatie in de bouwsector sterk gestimuleerd. Dat concludeert de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Onderzoeker Henk de Vries van de Rotterdam School of Management onderzocht de energiezuinigheid van 2000 woningen die tussen de introductie van de energieprestatiecoefficiënt in 1995 en 2003 werden gebouwd. Samen met een collega keek hij ook naar de bouwvergunningen om te kijken welke technieken werden toegepast om aan de normen voor verwarmings- en ventilatiesystemen te voldoen. 

Systemische innovaties

Behalve productinnovaties als dikkere pakketten isolatie, en CV-ketels met hoger rendement leidde het ook tot systemische innovaties, waarbij werd overgeschakeld op zonne-energie en warmte- en koude opslag. Ontwerpen werden steeds integraler aangepakt wat leidde tot nieuwe samenwerkingsvormen. Daarbij ontstonden nieuwe rollen in het bouwproces, zoals die van de systeem-integrator.

Normen bevriezen technieken

De Vries bekeek de problematiek expliciet vanuit de rol van standaardisatie en normalisatie. Internationaal is de overheersende mening dat (bouw)normen technieken als het ware bevriest en daarmee innovatie belemmert. Maar die vlieger ging volgens De Vries dus niet op. De bouwsector voldeed vrij gemakkelijk aan de aangescherpte eisen door ontwerpwijzigingen door te voeren en te combineren met veranderingen in het proces. De Vries’ leerstoel bij de Rotterdam School of Management wordt mede gefinancierd door normalisatie-instelling NEN. 

Reageer op dit artikel