nieuws

‘Laat corporaties dure huurwoningen verkopen’

bouwbreed Premium 1309

‘Laat corporaties dure huurwoningen verkopen’

Woningcorporaties zouden 30.000 van hun relatief dure huurwoningen moeten verkopen aan institutionele beleggers. Dat betoogt directievoorzitter Henk Jagersma van Syntrus Achmea Real Estate & Finance tijdens de opening van vastgoedbeurs Provada. Met de opbrengst kan grootschalige verduurzaming worden betaald.

“De vraag van consumenten is er, het geld ligt op de plank en het klimaatakkoord vraagt om stevige maatregelen”, zei Jagersma in de Amsterdamse Rai. “Het is nu het moment om in actie te komen. Doen we dat niet, dan lopen we het risico dat het beschikbare kapitaal een andere bestemming vindt.”
Jagersma stelt een zelfbedacht driestappenplan voor. De eerste stap is dat corporaties 30.000 huurwoningen verkopen aan institutionele beleggers. “Financieel is dat geen probleem,” zegt Jagersma. “Beleggers uit binnen- en buitenland hebben grote belangstelling voor huurwoningen in Nederland. Volgens onderzoek van Capital Value is dit jaar 5,5 miljard euro beschikbaar, terwijl er slechts 2 miljard wordt geïnvesteerd. Daarmee laten we de kans liggen om 3,5 miljard euro extra te investeren. Dat is zonde. Als je wilt dat pensioenfondsen meer in Nederland gaan beleggen, stel ze dan ook in de gelegenheid.”

Schulden

De tweede stap moet er in de ogen van Jagersma uit bestaan dat corporaties de opbrengst van de verkoop gebruiken om hun schulden af te lossen. Daarna kunnen ze met het resterende vrijgekomen eigen vermogen investeren in “grootschalige verduurzaming van de bestaande voorraad en in de bouw van nieuwe starters- en seniorenwoningen.”
Jagersma: “De vraag naar dit type woningen is het grootst, vooral in de Randstad. Een werkende jongere die zich op zijn twintigste inschrijft, krijgt vaak pas op zijn dertigste een woning toegewezen. Daarnaast neemt het aantal mensen boven de zeventig en tachtig jaar de komende jaren fors toe. Voor die mensen, vaak alleenstaanden, zijn straks veel te weinig geschikte woningen beschikbaar. Voor een van de rijkste landen ter wereld vind ik dat maatschappelijk gezien onacceptabel.”

Gemeenten

Jagersma ziet ook een rol voor gemeenten. “Die moeten meer grond beschikbaar stellen voor de bouw van huurwoningen in de vrije sector. Een enkele gemeente uitgezonderd, gaat de grond nu vooral naar een klein deel sociale huur en veel koop”, aldus Jagersma. “Voor starters en een groot deel van de middeninkomens is dat geen oplossing. Zij verdienen te veel voor een sociale huurwoning, maar willen of kunnen geen woning kopen. Beleggers en corporaties moeten daarom de handen ineenslaan. Zij kunnen samen zorgen voor goedkope en middeldure huurwoningen en zo de stad toegankelijk houden voor alle inkomens.”

Reageer op dit artikel