nieuws

Hoe verloopt behandeling Wkb?

bouwbreed 37

Hoe verloopt behandeling Wkb?

De Algemene Commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft onlangs de behandeling van Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) bepaald. Dit is echter geen aankondiging van een Algemeen overleg of als datum voor een rondetafelgesprek.  

Pas na een schriftelijke reactie van de minister op vragen van de Commissie zal een rondetafelgesprek worden gepland. In de besluitenlijst van de Commissie is hierover onder punt 4 te lezen:

‘Het voorstel voor uit te nodigen deelnemers aan het rondetafelgesprek door het lid Albert de Vries wordt aangenomen. Het rondetafelgesprek vindt plaats na ontvangst nota naar aanleiding van het verslag. Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 juni 2016 te 14.00 uur.’

Een korte uitleg van wat hiermee wordt bedoeld is te vinden via de websites van de Eerste en Tweede Kamer. Samengevat komt het – in dit geval – op het volgende neer:

Aangezien het zomerreces van de Tweede Kamer loopt van vrijdag 8 juli tot en met maandag 5 september 2016 is het niet te verwachten dat de rondetafelgesprekken eerder dan in de loop van september zullen plaatsvinden.

Wat dat betekent voor de inwerkingtreding van de wet is niet te zeggen. In het Kamerjaar 2014/2015 was de gemiddelde doorlooptijd van een wetsvoorstel 375 dagen…
 


Zodra het verslag van het (schriftelijke) overleg van 7 juni openbaar wordt gemaakt, is dit te lezen op de website van het Instituut voor Bouwkwaliteit: www.stichtingibk.nl.

Meer lezen? Ga naar: www.omgevingindepraktijk.nl

Reageer op dit artikel