nieuws

Forse stijging aantal alleenwonende senioren

bouwbreed Premium 3

Forse stijging aantal alleenwonende senioren

Het aantal alleenwonende 65-plussers gaat de komende decennia sterk stijgen. Vooral het aantal vrouwen in deze leeftijd groeit.

Dat blijkt uit de laatste huishoudensprognose van het CBS. Het aantal alleenwonende vrouwen van 65 jaar of ouder zal volgens de prognose groeien van 655.000 in 2015 naar bijna 1,2 miljoen in 2050. Het aantal alleenwonende mannen in die leeftijdscategorie groeit in die periode naar verwachting van 260.000 naar 650.000.

Instelling

Het aantal huishoudens groeit van 7,7 miljoen in 2015 naar 8 miljoen in 2020. Voor de lange termijn verwacht het CBS dat het aantal huishoudens met 0,9 miljoen toeneemt tot 2050. Volgens de prognose groeit het aantal eenpersoonshuishoudens met 0,8 miljoen tot 3,7 miljoen in 2050. Slechts een klein deel van de groei komt voor rekening van huishoudens met paren en eenoudergezinnen.

Het percentage instellingbewoners onder 75-plussers zal volgens het CBS verder dalen: van 9 procent in 2015 naar 6 procent in 2050. Door de vergrijzing stijgt het absolute aantal wel. In 2015 bewoonden 112.000 75-plussers een instelling en dit stijgt naar schatting tot 173.000 in 2050.

Reageer op dit artikel