nieuws

Dijsselbloem op jacht naar tekorten beheer en onderhoud

bouwbreed 12

Dijsselbloem op jacht naar tekorten beheer en onderhoud

Minister Dijsselbloem onderzoekt of Rijkswaterstaat op een andere manier geld moet reserveren voor het onderhouden en vervangen van infrastructuur. Nog voor de verkiezingen moet er duidelijkheid komen.  

Invoering van een ‘volledig batenlastensysteem’ kan betekenen dat het volgende kabinet veel meer geld voor oude bruggen, wegen en viaducten moet reserveren en dat er minder geld overblijft voor nieuwe projecten.  

De Algemene Rekenkamer waarschuwt al jaren dat Rijkswaterstaat te weinig geld reserveert voor beheer en onderhoud. Jaarlijks zou het om honderden miljoenen euro’s gaan. “Dat tekort loopt met elke nieuwe weg, brug of tunnel verder op”, verklaart een woordvoerder van de Rekenkamer: “De onderhoud- en vervangingskosten worden nu niet doorlopend in kaart gebracht.”

Chaos

Om te voorkomen dat de ‘chaos’ alleen maar groter wordt, zou Schultz moeten overstappen op een ander boekhoudkundig systeem, zoals bij de gemeenten en provincies gebruikelijk is, vindt de Rekenkamer.

Minister Schultz voelt daar weinig voor. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat ze daar vooral de nadelen van inziet. Wel wil ze werken aan het verbeteren van het huidige systeem.

Werkgroep

Dijsselbloem lijkt daar anders over te denken. Met de Algemene Rekenkamer start hij een studiegroep die de voor- en nadelen van het door de Rekenkamer bepleite volledig batenlastenstelsel onderzoekt. Begin 2017 worden de conclusies verwacht.

“Wij zijn erg blij met deze werkgroep”, zegt een woordvoerder namens de Algemene Rekenkamer. “Het is voor het eerst sinds jaren dat een minister van Financiën zoiets toezegt. Alle voorgangers van Dijsselbloem hanteerden een ander standpunt. Zij vonden een aanpassing van het systeem niet noodzakelijk.”

Goede weg

Volgens de Rekenkamer zit ook Europa lidstaten op de hielen. “En de Tweede Kamer heeft ook veel te weinig informatie om de minister goed te kunnen controleren. Dan gaat het niet alleen over snelwegen en vaarwegen, maar ook over het spoor”, vult de woordvoerder van de Rekenkamer aan.

Minister Schultz schrijft in de brief dat Rijkswaterstaat al op de goede weg is. De Algemene Rekenkamer ziet dat ook, maar geeft aan dat het nog onvoldoende is.

Reageer op dit artikel