nieuws

Alleen Randstad en Eindhoven toplocatie

bouwbreed 40

Alleen Randstad en Eindhoven toplocatie

Het aantal toplocaties beperkt zich tot de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en Eindhoven. De ontwikkelingen rond de stationslocaties in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven krijgen een extra boost.

De afspraken zijn donderdag vastgelegd door de ministers Schultz, Kamp en Plasterk en de regionale bestuurders en economic boards. De achterliggende gedachte is de internationale concurrentiekracht van de stedelijke regio’s te versterken en niet achterop te raken bij steden als Brussel, Parijs en Londen. De ondertekenaars van de intentieverklaring zijn het met elkaar eens dat de internationale concurrentiekracht erom vraagt om de (beleids)inzet te focussen op een beperkt aantal toplocaties. Het gaat daarbij om een mix van kantoren, kennisinstellingen en clusters van hoogwaardige technologie en innovatie.

Die toplocaties, zoals Brainport Eindhoven, de haven van Rotterdam, de luchthaven Schiphol, Utrecht Science Park en de Internationale Zone Den Haag, moeten goed bereikbaar zijn. Vooral voor de bereikbaarheid binnen de stedelijke regio’s ligt hier een grote opgave. Terwijl de verbindingen tussen de steden veelal op orde zijn, kan het voor- en natransport (‘first and last mile’) in de stedelijke regio nog sterk verbeterd worden. Ook is afgesproken om ruimtelijke ontwikkelingen rondom grote stations, zoals de bouw van woningen, kantoren en voorzieningen, te intensiveren.

De hoofdlijnen van de ruimtelijke economische ontwikkelstrategie worden volgend jaar uitgewerkt in een concrete uitvoeringsagenda. Die moet duidelijkheid geven over de bouw- en ontwikkelopgave. In ‘living labs’ is dan al ruimte om op kleine schaal experimenten uit te voeren, zoals nieuwe vervoersconcepten.

De karakteristieke Nederlandse stedelijke structuur biedt voordelen in vergelijking met andere grote steden. Er is sprake van een grote diversiteit van stedelijke milieus; de Zuidas heeft andere kwaliteiten dan de binnenstad van Utrecht of Brainport Avenue. Ook heeft Nederland geen heel grote steden. Hierdoor zijn de steden compact en zijn er natuur- en recreatiegebieden in de buurt te vinden. Voor veel internationale expats blijkt dat aantrekkelijk.
 

Reageer op dit artikel