nieuws

Uneto-VNI hekelt Haags beleid duurzaamheid

bouwbreed 6

Uneto-VNI hekelt Haags beleid duurzaamheid

De regering en Tweede Kamer maken in hun beleid om de bebouwde woonomgeving duurzaam te maken te weinig gebruik van de kennis van installatiebedrijven. Dat schrijft voorzitter Titia Siertsema van installatiekoepel Uneto-VNI aan de Tweede Kamer. Volgens Siertsema haalt het kabinet de eigen doelstelling niet als het tempo van verduurzaming niet wordt versneld.

Met de huidige technieken is het al mogelijk om woningen energieneutraal te maken of energie te laten leveren. Toch is de overheid volgens UNETO-VNI te terughoudend als het gaat om regelgeving of het stimuleren van energiebesparende installaties als warmtepompen, warmte-koudeopslag of  zonne-energie. De branchevereniging adviseert om woningcorporaties die hun woningen verduurzamen te belonen met een lagere verhuurdersheffing, en om duurzame particulieren ruimere hypotheekvoorwaarden te verlenen. 

Zonne-energie moet je niet blokkeren, maar stimuleren

Siertsema vindt dat de regering de huidige salderingsregeling, die garandeert dat zonne-energie tegen afnameprijs kan worden teruggeleverd aan het net, voor onbepaalde tijd moet verlengen. “Het kabinet moet die knoop gewoon doorhakken. Zonne-energie moet je niet blokkeren, maar stimuleren.”

De rijksoverheid zou ook meer moeten doen aan handhaving om de doelstellingen te halen. Volgens de branche zijn in de utiliteitssector op korte termijn tastbare resultaten te boeken door de toepassing van bestaande regels beter te controleren. Als de huidige wet Milieubeheer goed zou worden toegepast, zou bijna eenderde van de totale besparingsdoelstelling uit het Energieakkoord gerealiseerd kunnen worden. Helaas vindt er in de praktijk nauwelijks handhaving van deze wet plaats, schrijft Siertsema aan de Kamercommissie Wonen. De Tweede Kamer vergadert woendag 1 juni over energiebesparing in de bebouwde omgeving.

Reageer op dit artikel