nieuws

Provincies willen regie over winkels

bouwbreed Premium 12

Provincies willen regie over winkels

Gemeenten en provincies moeten meer doen om leegstand van winkelruimte tegen te gaan. Daarbij moeten provincies de regie nemen. Dat zegt de Friese gedeputeerde Sander de Rouwe vandaag in Cobouw.

De Rouwe reageert hiermee op minister Henk Kamp (economische zaken) die onlangs stappen aankondigde om leegstand van winkelruimte terug te brengen en te voorkomen. Kamp heeft samen met de retailers, overheden en burgers vorig jaar al een retailagenda gepresenteerd, waarin op gemeentelijk niveau afspraken worden gemaakt over de toekomst van winkels in de steden. Volgens de minister zijn de eerste resultaten inmiddels zichtbaar, maar is er een versnelling nodig.

Bredere schaal

De leegstand van winkelruimte is nog niet zo hoog als die van kantoorruimte, maar de laatste tijd verdwijnen winkelketens in hoog tempo uit de stadscentra en winkelstraten. De Rouwe is het met de minister eens. Behalve op gemeentelijk niveau moet er ook op bredere schaal naar worden gekeken. “Lokale oplossingen en wensen kennen soms wel hun grens. Daar waar nu al overcapaciteit is, zal de wens te groeien van de ene gemeente ten koste gaan van de andere en uiteindelijk van iedereen. Bij deze problematiek krijgen provincies een duidelijke rol en taak.”

Brede overeenstemming over regionale aanpak winkelruimte

De meeste provincies nemen hun rol in de regulering van de toewijzing van winkelgebieden de laatste jaren uiterst serieus en tikken gemeenten regelmatig op de vingers door het afkeuren van bestemmingsplannen waarbij voorzieningen voor nieuwe winkelgebieden zijn bedacht. Vooral retailcentra en grote winkelketens als Decathlon verleiden gemeenten nog wel eens om ruimte te geven in het omgevingsbeleid. Tot frustratie van de binnenstedelijke retail, die het in barre tijden al moeilijk heeft.

Beperken nieuwbouw

Maar het gaat minister Kamp niet alleen om het beperken van nieuwbouw. Ook voor de huidige leegstand moeten maatregelen worden genomen. “Geschat wordt dat er op dit moment sprake is van een overcapaciteit van zo’n 20 procent van het totale winkeloppervlak. In Nederland staat 7,7 procent van het winkelvloeroppervlak leeg. Als niet op tijd wordt ingegrepen, bestaat het risico dat binnensteden verloederen en de leefbaarheid voor bewoners, consumenten en ondernemers afneemt,” schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Kamp wil daarom een “impulsaanpak” om het aantal vierkante winkelmeters terug te brengen en overbodige plancapaciteit te schrappen. Een samengesteld team van gemeenten, provincies, rijksoverheid en marktpartijen moet die aanpak in goede banen leiden en gemeenten helpen met een gebiedsgericht aanpak.

Reageer op dit artikel